Защо бе обявен втори прием по мярка 4.2? Защо не по мярка 4.1, питат браншовици

Предстоящият нов старт на преработвателната подмярка 4.2, не е съгласуван с браншовите организации

цех на "Фунгоробика"Наскоро земеделското министерство обяви, че подготвя отварянето на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като публикува проект на насоки за кандидатстване, който може да се коментира от заинтересованите страни до 17 септември.

Странното е, че това ще е втори прием по подмярка 4.2 и то още преди да е приключил първия за тази година прием на проектни предложение.

Мярка 4.2 бе отворена на 9 август и по нея може да се кандидатства до 17 декември 2021 г. Бюджетът по първия прием е 387 164 029 лв. При него минималният размер на допустимите разходи за един проект е  29 337 лв., а максималният е 5 867 400  лв.

И ето че преди да е изминал месец от старта на подмярката, министерството обявява, че ще има втори прием по същата 4.2 – с абсолютно еднакви условия и система на оценяване на проектите. Единствената разлика е, че при второто отваряне на мярка 4.2 максималните разходи, заложени в проектите, са 10 пъти по-малки – 586 740 лева. Бюджетът също е редуциран почти 10 пъти до 39 116 000 лева.

Попитахме браншовици от земеделието защо министерството отваря втори прием по подмярка 4.2. Те отговориха, че си задават същия въпрос и нямат обяснение.

Никой от МЗХГ не е съгласувал с браншовите организации от сектор Плодове и зеленчуци и от сектор Животновъдство предложението за повторно отваряне на преработвателната мярка и то в период, когато тече приемът, обявен на 9 август.

Браншовиците, с които говорихме, заявиха, че ако им е била дадена възможност да изразят мнение, при всички положение биха желали да има втори прием по инвестиционната мярка 4.1, отколкото по мярка 4.2. Те неведнъж са се оплаквали, че проектите на по-малките и средни земеделци по мярка 4.1 не могат да достигнат  необходимия брой точки при оценяването, тъй като поставените критерии благоприятстват по-големите производители. „Вероятно нечие лоби е надделяло във взимане на решението“, предположи Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Георги Събев: Не искаме да връщаме пари на Брюксел

От Агро Пловдив потърсихме и аграрния заместник-министър Георги Събев, чиито ресор е ПРСР, за да обясни причините, поради които ще бъде обявен втори прием по подмярка 4.2.

Той заяви, че вторият прием по 4.2 ще бъде отворен, за да се даде шанс на по-малките производители и преработватели да получат финансиране. „Знаете, че по тези мерки доста често по-големите са тези, които успяват да се включат“, каза зам.-министърът.

„Мярка 4.1 още върви до края на септември. Вече са подадени не малко проектни предложения. Ще видим към края какво е разпределението и ще вземем евентуално решение съобразно наличния финансов ресурс“, поясни Събев, но добави, че не може да обещае втори прием и по мярка 4.1.

Зам.-министърът посочи още, че кандидатите по инвестиционната мярка 4.1 са объркани в известна степен, заради увеличаване на цените на суровините на международните пазари и като пример даде желязото.“Това влияе и върху проектната готовност на кандидатите“, смята той.

Като допълнителна причина Георги Събев посочи, че стремежът на министерството е да не се налага България да връща на Брюксел неоползотворени средства.

Leave a Comment