Наближава крайният срок за заявяване на щети от градушката, паднала в област Пловдив

До 13 септември, включително, фермерите трябва да подадат заявление в общинските служби по земеделие 

градушка Ръжево КонареДо 13 септември 2021 г., включително (понеделник) е крайният срок, в който земеделските производители могат да подадат заявление за нанесените от градушката щети в област Пловдив в общинските служби по земеделие. За да получи подпомагане за компенсиране на щетите всеки стопанин задължително трябва да разполага с протокол, издаден от съответната Общинска служба „Земеделие“, в който да е определен процентът на засегнатите площи, съобщават от земеделското министерство.

До момента са подадени 143 заявления за 2 356ха.

От служителите на министерството на земеделието, храните и горите са извършени огледи по 82 от подадените заявления. От тях при 47 – са констатирани на 100% пропаднала реколта, 16 – са за под 100% пропаднала реколта и 19 – са за щети на 100% и за под 100% пропаднали площи.

От страна на земеделските производители има 13 оттеглени заявления.

При обследванията до сега се отчита, че най-много засегнати площи има при оризищата – 1 683 ха, зеленчуците, включващи дини, пъпеши и ягоди – 504 ха, култури като тютюн, слънчоглед и други – 97 ха и трайни насаждения, включително и лозя – 72 ха.

Обезщетяването на собствениците ще бъде на база подпомагане чрез държавни помощи за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и по схемите за директни плащания при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

За да получат подпомагане за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, стопаните следва да подадат заявление по образец до съответната Общинска служба „Земеделие“, в срок до 10 работни дни от настъпване на събитието (до 13-ти септември 2021 г., включително). На база на заявлението ще се извърши проверка от назначена за целта комисия за установяване на процента на засегнатите от природното бедствие площи.

Подпомагането ще бъде директни помощи в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година, изчислени по Технологични карти изготвени от МЗХГ за целите на прилагане на помощта.

Leave a Comment