Няма вариант да се удължи срокът за представяне на стратегическия план в ЕК

земеделска земяДържавите членки на ЕС трябва да представят стратегическите си планове до края на 2021 г. Няма вариант срокът да бъде удължен.

Това отговори земеделският комисар Януш Войчеховски на въпросите на някои земеделски министри за просрочване на определената крайна дата – 1 януари 2022 г.

В същото време тревогата на част от министрите расте, тъй като от ЕК посочиха, че актовете за изпълнение и делегираните актове за прилагане на ОСП ще бъдат публикувани едва в края на ноември или дори в началото на декември. Най-спешните проекти на актове ще бъдат подготвени и обсъдени предварително, за да могат да бъдат приети „възможно най -скоро“.

Трите институции на ЕС постигнаха споразумение за реформа на ОСП в края на юни. До края на 2021 г. всяка държава-членка трябва да изготви стратегически план, подробно описващ използването на средствата. Този план ще трябва да бъде одобрен от Европейската комисия след обсъждане, за да се отпуснат средствата. „Очаквам преговорите да бъдат трудни по трудните въпроси: размер на преразпределителните плащания, еко-схемите, биологичното земеделие“, обясни комисар Войчеховски.

„Проблемът ще бъде да се определи дали тези планове са достатъчно амбициозни“ от екологична гледна точка, „или трябва да бъдат засилени“, продължи той.

Във връзка със забавеното европейско законодателство, свързано със общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г., вчера бе обявено, че България, Румъния и Хърватия, заедно с държавите от Вишеградската четворка, са изпратили писмо до председателя на земеделската комисия в Европарламента Норберт Линс. В него се настоява за спешно приемане на трите основни законодателни актове, свързани с новата ОСП.

Leave a Comment