Какво каза Урсула фон дер Лайен за земеделието в речта си пред парламента

Урсула фон дер ЛайенПредседателят на ЕК Урсула фон дер Лайен произнесе реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент вчера, като направи преглед на постиженията на ЕС през изминалата година и представи приоритети за следващата година.

В речта си председателят обърна внимание и на трансформацията в селското стопанство и селските райони.

Както се знае в следващия програмен период за селското стопанство и селските райони е определен бюджет от 378,5 милиарда евро, от които 291 млрд. ще са за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а 87,4 млрд. евро за Европейския и земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Ето какво каза председателят на ЕК за селското стопанство:

Селското стопанство и селските райони са от основно значение за Европейската зелена сделка, а новата Обща селскостопанска политика   ще бъде ключов инструмент за постигане на амбициите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биологично разнообразие. Наскоро реформираната ОСП, за която беше постигнато споразумение през юни 2021 г., трябва да даде възможност на европейското земеделие да стане по-зелено, по-справедливо и по-гъвкаво. 

Новата ОСП се фокусира върху девет специфични цели, свързани с общите цели на ЕС за социална, екологична и икономическа устойчивост в селското стопанство и селските райони.

Новата политика въвежда нов начин на работа, при който всяка държава -членка ще изготви национален стратегически план на ОСП, описващ как ще бъдат постигнати целите на Зелената сделка на ОСП. 

Новата ОСП също така поставя по-голям приоритет на справедливостта към земеделските стопани и работниците, насочвайки подкрепа към тези, които се нуждаят най-много, с по-справедливо разпределение на подкрепата по ОСП , особено за малки и средни семейни ферми и млади фермери. 

Постигнатото политическо споразумение по новата ОСП върви ръка за ръка с плана за действие за биологично производство от март 2021 г., който цели 25% от земеделските земи да бъдат включени в биологичното земеделие до 2030 г. 

Планът за действие за биологично производство предлага 23 действия, организирани по 3 оси, отразяващи структурата на веригата за доставки на храни и амбициите на целите за устойчивост на Зелената сделка:

✔ увеличаване на потребителското търсене ,

✔ стимулиране на производството и преработката ,

✔ укрепване на екологичната устойчивост.

Чрез производството на висококачествена храна с ниско въздействие върху околната среда биологичното земеделие ще играе съществена роля за разработването на устойчива хранителна система за ЕС. За да подкрепи амбициите на плана за действие, Комисията възнамерява да отдели поне 30% от бюджета за научни изследвания и иновации в областта на селското стопанство, горското стопанство и селските райони на теми, специфични или свързани с биологичния сектор.

Leave a Comment