С 18 млн. лв. правителството ще покрие ДДС на общини бенефициенти по ПРСР

ремонт на улици, мярка 7.2Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ РА в размер на 18 млн. лева. Средствата са за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г.

Разходите за ДДС на общините, бенефициенти по ПРСР, са недопустими за финансиране по европейските фондове, затова те са заложени и се осигуряват от централния бюджет. По този начин се гарантира обезпечаването и изпълнението на проектните предложения на общините по програмата.

Leave a Comment