7 650 000 лв. стана бюджетът на помощта за родословни книги

За участие в изложения се отпускат общо 196 000 лв. на 4 организации

Бюджетът на държавната помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне на генетичните качества на животните е увеличен със 150 000 лева до 7 650 000 лева.

Това реши на последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“. Приети са още и изменения на указанията по схемата на помощта.

Въпреки ограниченията в пандемичната обстановка в страната, Управителният съвет е одобрил отпускането на финансова подкрепа за провеждането на изложения на няколко организации.

бяла маришка овцаИзпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) получава 165 000 лв. по схемата за държавна помощ „Участие в изложения“.

За асоциация „Български спортен кон“ се отпускат 8 000 лв.

Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България получава 15 000 лв.;

Към Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце се разпределя държавна помощ за организиране на изложение в размер на 8 000 лв.

Leave a Comment