Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

Държавен земеделски фондС постановление № 300 на правителството общините, които имат одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г., получават 18 млн. лв. за изплащане на данък добавена стойност (ДДС).

Това вече е факт с обнародването на норматива в 79-ти брой на „Държавен вестник“ от 21 септември 2021 г., който влиза в сила от днес,

ДФ „Земеделие“ трябва да осигури разходите за сметка на предвидените по централния бюджет средства за данък върху добавената стойност на общините по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Рибарство“ за 2021 г.

Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Leave a Comment