ЕС трябва да изисква хуманно транспортиране на животни и от трети страни

тирове с телета

Евродепутати проверят у нас каква е защитата на животни при превозването им

Стандартите за хуманно отношение към животните, въведени в ЕС, не се спазват от трети страни. Необходимо е на европейско ниво да се търсят възможности за въвеждането им и за държави извън общността. Така ще се постигне реципрочност, за да няма нарушена конкурентоспособност на европейските производители.

Това заяви  заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков на среща с делегация на анкетната комисия на Европейския парламент относно защитата на животните по време на транспортиране.

България прилага всички необходими мерки за намаляване на случаите на нарушение по време на транспортиране на животните, каза зам.-министърът.

„За по-добри резултати в тази посока обаче е нужно да се предприемат съвместни и координирани мерки във всички държави членки на ЕС. Те трябва да бъдат фокусирани особено в мястото на натоварване на животните, където  е необходимо да бъде съблюдавано, както техническото съответствие с изискванията за транспортното средство при превоз на определения вид животни, така и да се планират периодите за почивка, да се осигури достатъчно вода и храна, гарантиращи благосъстоянието на животните.

В своя резолюция за защитата на животните по време на транспорт от 2012 г., Европейският парламент призова за ефективно и еднакво прилагане на съществуващото законодателство на ЕС. Въпреки това, при проверките на нашата граница, която е външна на ЕС, все още констатират неспазване на изискванията при износа на живи животни за трети страни. В последните години се наблюдава намаляване на тези нарушения и порочни практики.

В срещата участваха още заместник-министър Георги Събев, както и представители на Българската агенция по безопасност на храните. Визитата на депутатите от анкетната комисия на Европейския парламент относно защитата на животните по време на транспортиране продължава и днес с проверка на място на ГКПП „Капитан Андреево“.

Leave a Comment