Фермерите от Германия казват, че при субсидия от € 500/ха могат да оставят 5% като угар

земя в МанолеКолко хектара от стопанствата си биха заделили фермерите при различни компенсационни плащания?  Точно този въпрос аграрни икономисти от германския град Кийл зададоха на 774 фермери.

Резултатът е логичен: колкото по -добро е възнаграждението, толкова повече земеделски производители ще участват в мярката. Това дава нов тласък на дебата за германското прилагане на селскостопанската реформа на ЕС.

Отговорите на фермерите ясно показват, че с повишаването на субсидията те биха отделили непропорционално повече пространство като зелена угар.

При цена от 300 евро / ха, земеделските стопани биха оставили само 3% от обработваемата земя като зелена угар.

При 700 € / ха вече са готови да заделят 5%, а при 1500 € / ха 12%.

Ако респондент е избрал примерната еко-схема „Разнообразни култури“, прегледът показва, че интервюираните земеделски стопани ще обработват 30% от тяхната обработваема земя с широко сеитбообращение на „цена“ от 50 € / ха.

Земеделските икономисти са изчислили приблизително какво ще струва на държавата подкрепата за еко-схемите:

Ако федералното правителство има за цел да запази до 10% от обработваемата земя за биоразнообразие, правителството ще трябва да отдели около 900 евро / ха за това, според проучването. ЕС поставя целта от 10% в своята Зелена сделка. В бъдеще земеделските производители ще трябва да запазят 4% от обработваемата земя при условията за получаване на директни плащания като непродуктивна земя. Ако федералното правителство иска да увеличи дела до 10% с помощта на еко-схемите, само тази мярка би струвала 737 милиона евро. Проблемът: Общият бюджет на еко-схемите е около 1,1 милиарда евро. В примера 70% от екобюджета биха били изразходвани само по тази схема.

 

 

Leave a Comment