ЕК изплати на Хърватия, Австрия и Чехия безвъзмездна помощ по плановете им за възстановяване

Ето в какво ще инвестират трите държави, които днес получиха от Европейската комисия (ЕК) по 13% от средствата, заложени в плановете им за възстановяване и устойчивост:

Австрия инвестира в екологична социална данъчна реформа

ЕС, БрюкселЕвропейската комисия днес е изплатила 450 милиона евро на Австрия като предварително финансиране в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF). Това се равнява на 13% от общите финансови средства на страната по RRF. Плащането за предварително финансиране ще помогне за стартиране на изпълнението на ключовите инвестиционни и реформаторски мерки, очертани в плана за възстановяване и устойчивост на Австрия.

Като цяло Австрия ще получи 3,5 млрд. Евро безвъзмездни средства по RRF.

Австрийският план предвижда 256 милиона евро за насърчаване на прехода от автобуси с изкопаеми горива към автобуси с нулеви емисии и инсталиране на зарядни станции. Предвидена е инвестиция от 891 милиона евро в подкрепа на цифровата свързаност, което ще позволи на повече от половината австрийски домакинства да се възползват от бърз широколентов достъп със поне 100mbit/s. Планът включва и инвестиции в микроелектроника като част от проекти от общ европейски интерес. Планът обхваща екологичната социална данъчна реформа, която ще постави цел за намаляване на емисиите на CO 2 в Австрия.

Чехия влага средства във железопътната инфраструктура, в дигитализирането на училищата и в медицинско оборудване

Европейската комисия днес е отпуснала на Чехия 915 милиона евро като предварително финансиране по RRF. Това се равнява на 13% от общите финансови средства на страната по RRF. Чехия ще получи общо 7 милиарда евро по RRF.

Чешкият план осигурява 1,4 милиарда евро за финансиране на мащабни програми за обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, включително детски заведения и социални заведения. Той също така подкрепя декарбонизацията на транспорта чрез инвестиции от 1,1 млрд. Евро в железопътна инфраструктура, повече от 5000 превозни средства с ниски емисии за обществения и бизнес сектор, над 4500 електрически станции за зареждане и 90 км колоездачни пътеки. Планът ще инвестира 585 милиона евро в укрепване на дигиталните умения чрез обновяване на дигиталните учебни програми в образованието, предоставяне на цифрово оборудване и обучение на училищата, финансиране на нови университетски програми с дигитален фокус и програми за повишаване на квалификацията и преквалификация. Планът предвижда и 450 милиона евро за цифрова трансформация и киберсигурност на публичната администрация, правосъдната система и здравеопазването.

Чешкият план има силен акцент върху повишаване на устойчивостта на здравеопазването. 823 милиона евро ще бъдат инвестирани в нови медицински съоръжения и оборудване, включително в областта на превенцията и грижите за рака, рехабилитационните грижи и сърдечно -съдовите лечения. Освен това планът предвижда реформа на дългосрочните грижи, комбинирана с инвестиция за подобряване на достъпността и качеството на дългосрочните грижи в цялата страна. Планът ще подобри и бизнес средата чрез подобрен достъп до финансиране, ускорени лицензионни процедури и засилени антикорупционни мерки.

Хърватия подобрява интернета в селските райони и цифровизира публичната администрация

Европейската комисия изплати днес 818 милиона евро на Хърватия като предварително финансиране в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF). Това се равнява на 13% от общите финансови средства на страната по RRF. Хърватия ще получи общо 6,3 милиарда евро по RRF.

Хърватският план ще инвестира 728 милиона евро в подкрепа на устойчивата мобилност чрез надграждане на железопътни линии, разработване на автономни електрически таксита с поддържаща инфраструктура, пригодена за хора с увреждания, инсталиране на 1300 зарядни станции за електрически превозни средства и въвеждане на превозни средства с нулеви емисии и съдове.

Планът ще осигури 126 милиона евро за подобряване на цифровата свързаност на селските райони, чрез увеличаване на националното широколентово покритие с гигабитова свързаност в селските райони и изграждането на електронна комуникационна инфраструктура. Той също така ще инвестира 287 милиона евро в подкрепа на цифровия преход на публичната администрация, включително цифровизацията на съдебната система, оперативната съвместимост на правителствените информационни системи, внедряването на цифровата карта за самоличност, въвеждането на интелигентни работни условия и създаването на едно гише за всички онлайн услуги на публичната администрация.

Планът ще осигури 739 милиона евро за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на административната тежест, намаляване на регулаторните изисквания за професионални услуги и увеличаване на достъпа до финансиране за бизнеса. Той също така предвижда 200 милиона евро за повишаване на ефективността на публичния сектор и правосъдната система. Планът също така ще инвестира 277 милиона евро за подпомагане на заетостта и социалното приобщаване чрез препроектиране на активните политики на пазара на труда за насърчаване на заетостта и самостоятелната заетост, финансиране на ваучери за програми за обучение и повишаване на квалификацията, подобряване на адекватността, насочване и покритие на социалните помощи и разработване на нови социални услуги.

 

 

 

 

Leave a Comment