Ровенето във фирмени дела вече няма да е анонимно

BASF

600 души в страната са поискали достъп до пълната документация на компаниите 

Агенцията по вписванията ограничи достъпа до фирмените дела от 1 януари. Статусът на компаниите е достъпен за всички, но не и документацията за решения, общи събрания на акционерите, продажби на дялове и т.н. С тях могат да се запознаят или лица, които притежават електронен подпис, или такива, които са подали специално заявление до агенцията и са получили цифров сертификат. Само за 3 работни дни от началото на годината, 600 души от цялата страна са кандидатствали за въпросния сертификат.

От Агенцията по вписвания съобщиха, че ограниченият достъп до фирмените дела е заложен в Закона за Търговския регистър. Тази мярка трябвало да бъде въведена още през юли миналата година, но изпълнението й се отложило за 1 януари 2013 г.

Причините за новия ред са две. От една страна бизнесът от години настоява да има бариери при входа към Търговския регистър. До тази година всеки можеше да рови в електронните папки на компаниите, където са качени доста документи. ЕГН-та на собствениците бяха достъпни и дори се даваха примери със злоупотреби. Втората причина е в намерението на държавата оттук нататък да е наясно кой какво търси във фирмените дела. С цифровите сертификати и с електронния подпис това става абсолютно видимо. Срещу всяко разглеждане вече има име на този, който е преглеждал документацията. При използване на събраните данни от регистъра с престъпна цел, това може да се използва от разследващите органи и от съда.

Leave a Comment