Днес изтича срокът, в който земеделците могат да подадат коригираща декларация в НАП

НАП в ПловдивБлизо 1 милион физически и юридически лица са подали годишните си данъчни декларации в НАП, като над 3 600 от формулярите са за корекции в декларираните данни, съобщават от приходната агенция.

Днес изтича срокът, в който земеделците, избрали да се облагат като ЕТ, включително юридическите лица и другите еднолични търговци, могат да подадат коригиращи декларации.

Декларация се подава онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април – 30 септември.

 

 

Leave a Comment