Вносът на маслодайна рапица у нас е скочил 4 пъти през 2020-2021 г.

рапицаБългарското производството на рапично масло се е увеличило с 3,6 пъти за последните 5 години

По предварителни данни на НСИ, вносът на маслодайна рапица през периода юли 2020-юни 2021 г. се е увеличил четири пъти и е достигнал 78 хил. тона. От юли тази година до 26 септември 2021 г. няма данни за извършен експорт или импорт на рапица през пристанищата.

Причините за този скок в рамките на 12 месеца (юли-юни 2021 г.) са няколко.

При прибирането на реколтата от рапица миналата година бе отчетено ниско национално производство – 276 846 тона. От тях 192 хил. тона са изнесени за страни от ЕС още до края на 2020 г., като най-големи количества са изпратени за Нидерландия и Белгия. Износът е бил на средна цена от 467 долара за тон, а общата стойност на извършения експорт е за близо 90 млн. долара.

Активният износ е предизвикал известен недостиг на вътрешния пазар, от което е последвало обратно движение – внос. Само до март 2021 г. годината у нас са внесени 53 хил. тона, предимно от Украйна, Сърбия и Румъния.

По данни на НСИ, през последните години се наблюдава увеличение на производството на рапично масло в България – от 34,5 хил. тона през 2017 г. до 50,7 хил. тона през 2019 г. Отчитайки и нарасналото общо търсене на растителни масла (включително рапично) в световен мащаб, преработката на рапица за масло през пазарната 2020/21 година се оценява на около 125 хил. тона. А това представлява увеличение от 3,6 пъти в рамките на 5 години.

По данни на МЗХГот началото на настоящата пазарна година (започваща от юли за есенниците) до 26 септември 2021 г. през Пристанище Варна са изнесени общо 609,2 хил. тона пшеница (в т. ч. 27 хил. тона през последната седмица), което представлява ръст от 62,3% на годишна база. Експортът на ечемик през порта също е над отчетения година по-рано – с 21,6%, макар да остава в застой за поредна седмица.

 

 

 

Leave a Comment