Георги Събев: Вече 13 производители регистрираха логото „Планински продукт“

За да се изхрани населението в следващите 40 години, селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти

Георги СъбевОтчитаме повишаване на интереса на производителите към логото „Планински продукт“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на Десетата национална научно-практическа конференция на тема „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба“, която се провежда в Интер Експо Център-София.

Той допълни, че се наблюдава и ръст при регистрацията на производителите на планински продукти.

„От заварените в началото 9 регистрации, към момента вече имаме 13 производители в списъка“, съобщи заместник-министър Събев.

Той отбеляза, че подобряване качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната е сред най-важните приоритети на МЗХГ. Заместник-министър Събев изтъкна, че начините, чрез които се реализират тези приоритети са чрез многопосочни политики. По думите му, те обхващат, както създаването на ново законодателство и усъвършенстване на съществуващото, така и подобряване и развиване механизмите на контрол, извършван от компетентните структури на ведомството. Като много важен акцент ресорният заместник-министър подчерта и необходимостта от подкрепа на родния производител на храни и създаване на възможно най-добри условия на достъп на българските храни на пазара.

„Научните прогнози показват, че за да бъде изхранено нарастващото население на света, през следващите 40 години селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти. Това ще бъде едно истинско изпитание, предвид факта, че ресурсите са  ограничени. Към това трябва да прибавим и предизвикателствата, свързани с бързо настъпващите климатични промени, както и пандемиите, които ни съпътстват. Извънредната ситуация, в която се намираме показа, че е необходимо да се предприемат мерки, за преориентиране на агрохранителния бизнес, който осигурява нашата продоволствена сигурност. На преден план излиза жизненоважната роля на земеделските стопани за устойчивостта на веригата на предлагане на храни“, каза още заместник-министър Събев.

 

Leave a Comment