САРА очаква средногодишните цени на слънчоглед да са 1010 лв., на царевица 420 лв./тон

През новото десетилетие зърнените и маслодайните култури ще са с 15-20% по-високи спрямо 2010-2020 г.

Ситуацията в България

царевицаСАРА запазва текущите си прогнози за реколтираните площи с царевица от 550 хил.ха.

Средните добиви се оценяват на около 5,8 т/ха, а общото производство да достигне 3,2 млн.т.

По оперативни данни на МЗХГ към края на септември са ожънати 34,5% от площите при среден добив от 5,6 т/ха.

По прогнози на JRC-Mars добивът ще е 6,45 т/ха, докато средните добиви за ЕС могат да доближат 7,90 т/ха.

САРА преповтаря оценките си за реколтираните площи от слънчоглед за новата реколта от 790 хил.ха.

Очакванията за реколтата 2021/22, е тя да варира между 1,75-1,80 млн.т, при среден добив от 2,25 т/ха.

По текущи данни на МЗХГ са реколтирани 572 хил.ха от очакваните 838 хил.ха, със среден добив от 2,45 т/ха.

САРА предвижда средногодишните изкупни цени при царевицата от място (Централна Б-я) за 2021/22 г. да са 420 лв/т, което представлява с 12% повече на годишна база.

При слънчогледа средногодишните изкупни цени (Североизточна Б-я) се оценяват на 1010 лв/т, което е с 9% над същите за реколтата 2020/21 година.

САРА увеличава прогнозите за производство на пшеница до 6,7 от 6,3 млн.т., като по данни на МЗХГ са прибрани 7,16 млн.т.

При ечемика САРА предвижда реколта до 650 хил.т, а по настоящи отчети на МЗХГ прибраното количество е 699 хил.т.

Максималното количество на добитата рапица се прогнозира на 400 хил.т, а текущите данни на МЗХГ са за количества от 376 хил.т.

Цени на Украйна

FOB цените от Украйна към края на септември поддържат високите си нива, като на годишна база са с 25% по-високи при пшеницата и с 33% при царевицата. Достигнатите цени са съответно: хлебна пшеница – 303 US$/т, ечемика – 262 US$/т, фуражна пшеница – 287 US$/т.

При царевицата FOB цената е 266 US$/т.

При слънчогледовото олио, FOB цените са с 44% нагоре до 1315 US$/т.

Световните инфлационни процеси, растящите цени на основните производствени ресурси (достигайки при минералните торове до 75% за година) и високото търсене отправят средните цени на зърнените и маслодайни култури към равнища подобни на тези от 2012-2013 г.

Вероятно през новото десетилетие, цените ще се движат средно между 15-20% над тези за 2010-2020 г.

По света

Прогнозата на USDA за световното производство на царевица през 2021/22 продължава да се покачва до 1197 млн.т, което е 7% на годишна база.

Увеличението в САЩ е около 6%, докато Бразилия се очаква да прибере 28% повече за година.

Увеличението на цените на цялата маслодайна група превишават ръста отчитан при зърнените култури с между 2-3 пъти.

FOB цените на палмово масло от Индонезия от края на септември са 1240 $US, като дължимото експортно мито е 166 $US.

Leave a Comment