Междинните култури са в период на проверка до 1 ноември

грахМеждинните култури могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември в годината на кандидатстване. Те трябва да са засети до 1 септември, припомня МЗХГ.

За да получат зелени директни плащания, земеделските стопани следва да спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и за околната среда, а именно диверсификация на културите, поддържане на съществуващи постоянно затревени площи и наличие на екологично насочена площ (ЕНП) в рамките на земеделската площ.

Междинните култури са смески от житни култури (ръж, тритикале, ечемик, пшеница, овес, лимец, просо, сорго и метла) и нежитни култури (грах, фий, звездан, еспарзета, леща, фасул, нахут, бакла, лупина, бурчак, соя, синап, репко, фуражна ряпа, рапица) със слята повърхност, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура.

Задължително условие е те да не са налични на полето след 15 април на следваща годината. За площите с междинни култури, които се използват като ЕНП, има забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ).

Leave a Comment