САРА: Вложените ресурси за производство на зеленчуци надвишават ръста на самото производство

Спрямо третото тримесечие на 2020 г. изкупните цени на доматите са с 14% по-високи, а на краставиците с 44 на сто

пипер в оранжерията в ЦалапицаИзследване на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) за факторната производителност в сектора на зеленчуците, която отчита изменението на физическото производство, отнесено към изменението на използваните ресурси (земя, труд, капитал, материали и субсидии) показва свиване за периода 2017-2019 към 2008- 2010 с около 34% и съответно коефициент от 0,66.

При сценарий с изключване на субсидиите, получавани в специализираните стопанства, факторната производителност нараства до 0,69, като субсидиите заемат около 10% от разполагаемите ресурси. Влошената факторна производителност в зеленчукопроизводството се дължи на увеличената ресурсоемкост, най-вече по линия на разходите за капитал и на материали, които превишават значително брутното увеличение на производството за периода.

Текущи оценки за домати, краставици и пипер

Текущите оценки на САРА за производството на домати през тази година е за количества достигащи 120 хил.т, като на 54 хил т. възлиза оранжерийното производство и 66 хил.т. за полското.

САРА понижава прогнозата си за производството на пипер в следствие на падналите градушки след двумесечното горещо и сухо време, която се оценява на 51 хил.т (53 хил.т. месец по-рано), което представлява равнища подобни на реколтата от 2020 г.

При краставиците, през 2021 година САРА предвижда обеми от 43 хил.т за оранжерийно производство и 9 хил.т. за продукцията отглеждана на открито. Общото производство се очаква да е на нива от 52 хил.т.

Изкупните цени на домати за второто тримесечие на 2021 г. са около 2% по-високи от миналогодишните, а при краставиците увеличението на годишна база е 1%. Същевременно цените на едро при домати за последните 3 месеца са се покачили с 14% при доматите, а при краставиците с 44% на годишна база.

Актуални пазарни новини

Европейският съд постановява преразглеждане на търговското споразумение на ЕС с Мароко, като се обозначи произходът от Западна Сахара, която има спорен международен статут и 80% от територията в момента е част от Мароко. Испания е най-засегната от евтиния внос на домати от Мароко.

Пазарно проучване показва, че КОВИД-19 увеличава дела на плодовете и зеленчуците в пазарната кошница до 13,6%, от 11% преди кризата.

Съветът на Европа одобри 5,4 млрд.евро за компенсиране на загубите и нарасналите разходи за страните членки от Брекзит. 4,5 млрд.евро ще бъдат разпределени към страните членки на принципа на дела, който те са имали в търговията с Обединеното Кралство.

Цените на едро на доматите в ЕС през юли и август са с 35-40% по-високи от средните за последните 5 години и достигнаха нови рекорди за цени на едро от 1,32 и 1,44 евро/кг. Причините за това са в лошото време и наводненията в много части на Европа, които засегнаха производството. Неблагоприятните условия ще се отразят на цените в следващите 1-2 месеца, които се очаква да бъдат с около 10% над средномесечните за последните 5 години.

Цените на едро за септември по данни на ЕК се понижават до 1,30 евро/кг, което е с 12% над 5 годишните средни.

Цените на сладкия пипер в последните седмици се задържат след покачването от началото на август. Червеният пипер в Испания през септември се предлага на едро между 0,75-0,80 евро/кг, което е с 20% под тези година по-рано и с 15% надолу за месец. Цените на едро в Турция се повишават през септември с 10% до 0,38 US$/кг, но на годишна база са със спад от 32%.

Цените на едро на краставици в Турция през септември продължават леко да поевтиняват, като от нива около 0,25US$/кг преди месец, слизат до 0,24 US$/кг. На европейския пазар конюнктурата е същата, като цените остават на миналогодишните равнища, след леко увеличение на площите в Нидерландия и появяващата се на пазара продукция от Испания.

Leave a Comment