Центърът за аграрни изследвания отписа 3% от млечните крави през 2021 г.

крава пие водаПредвижданията на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) са поголовието от млечни крави през 2021 г. да намалее до 221 хил. животни. Така те ще станат с 3% по-малко в сравнение с 2020 година.

(По данни на МЗХГ към 1 ноември 2020 г. общият брой на млечните крави в страната е бил 227 800 – б.р.)

Оценките за общото производство на мляко за 2021 г. са за 985 хил.т, което представлява 2% по-малко в сравнение с 2020 г.

Предвижданията на Центъра за аграрни изследвания за цената на млякото са тя да се повишава заради растящите производствени разходи и увеличението на цените на млечните суровини (сухо мляко и сурово мляко на свободния пазар).

Изследване на САРА за факторната производителност в млечния сектор показва, че за периода 2017-2019 към 2008-2010 г. производството на краве мляко намалява, което води до спадане на производствения индекс до 0,86.

Същевременно вложенията също се свиват, но в по-ниска степен и ресурсният индекс спада до 0,95. Оттам индексът на факторна производителност е 0,91. Цифрите потвърждават незадоволителното положение и трудностите в развитието на млечния сектор, които водят до намаляване на конкурентоспособността.

Leave a Comment