ЕК удължи подпомагането за лозя и вино, плодове и зеленчуци до 15 октомври 2022 г.

Увеличена от 70 на 80% е европейската подкрепа за застраховане на лозя, както и за взаимни фондове, каквито в България няма
Подпомагането на организациите на производители на плодове и зеленчуци ще е минимум 85% от стойността на произведената продукция, ако има понесени щети

лозя, лозе в БрестовицаПриетите днес от Европейската комисия (ЕК) мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор включват увеличаване на подкрепата за инструменти за управление на риска, като застраховане на реколтата и взаимни фондове, и разширяване на мерките за гъвкавост, които вече са в сила до 15 октомври 2022 г.

За сектора на плодовете и зеленчуците, подкрепата за организации на производители – обикновено изчислена въз основа на производствената стойност – ще бъде компенсирана, така че да не по-ниско от 85% от миналогодишното ниво.

Изключителните мерки за виното включват:
  • Страните от ЕС могат да продължат да изменят националните си програми за подкрепа по всяко време, когато това обикновено може да стане само два пъти годишно (съответно до 1 март и 30 юни всяка година).
  • За промоционални и информационни дейности, преструктуриране и преобразуване на лозя, прибиране на реколтата и инвестиции, възможността за предоставяне на по-голяма вноска от бюджета на ЕС се удължава до 15 октомври 2022 г.
  • Приносът на бюджета на ЕС за застраховка на реколтата е увеличен от 70% на 80% до 15 октомври 2022 г.
  • Подкрепата на ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимни фондове се удвои, от : 10%, 8% и 4% през първата, втората и третата година от прилагането ѝ до 20%, 16% и 8%. (В България липсват такива фондове, свързани със земеделието – б.р.)
  • Удължаване на гъвкавостта, предоставена за мерките по винената програма, до 15 октомври 2022 г.
Плодове и зеленчуци

За сектора на плодовете и зеленчуците подкрепата на ЕС за организации на производители – обикновено изчислена въз основа на производствената стойност на годината – ще бъде компенсирана до най-малко 85% от миналогодишното ниво, дори ако тази година стойността е по-ниска.

Това обезщетение ще бъде предложено, когато намаляването на производството е свързано с природни бедствия, климатични събития, болести по растенията или нашествия на вредители; извън контрола на организацията производител и поне с 35% по-ниско в сравнение с предходната година.

Освен това, ако производителите докажат, че са предприели превантивни мерки срещу причината за намаляване на производството, стойността на производството, използвана за подпомагане, ще бъде същата като миналата година.

Досега

Поради безпрецедентните предизвикателства, причинени от пандемията COVID-19,  през месец май 2020 г. беше приет първи пакет от мерки. Тези мерки бяха допълнени с  втори пакет за лозаро-винарския сектор,  приет през юли 2020 г.

В рамките на пакета днес бяха приети набор от мерки като изпълнени актове. Що се отнася до делегираните актове, те ще трябва да преминат през двумесечен период за контрол в Европейския парламент и Съвета.

Leave a Comment