Общините вече ще си имат ден за празнуване – 12 октомври

НСОРБ - национално сдружение на общинитеМинистерският съвет реши 12 октомври да се чества като Ден на българската община и местното самоуправление в България. Това е по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което е одобрено от правителството днес.

Исторически датата е свързана с публикуването през 1882 г. в брой 117 на „Държавен вестник” на Закона за общините и градското управление. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

На 18 юни 1998 г. в Благоевград е проведено Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Тогава делегатите на събранието са приели решение 12 октомври да бъде отбелязван като Ден на българската община.

През настоящата година Националното сдружение на общините в България отбелязва 25 години от своето създаване. Основано през 1996 г., само 3 години по-късно – през 1999 г., НСОРБ вече обединява всички общини у нас.

Leave a Comment