Георги Събев: Подмярка 4.2 скоро ще тръгне с 287 млн. лв.

Георги Събев„Няма и няма да имам спрени пари по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на брифинг. „Искаме да опровергаем категорично изнесените неистини в публичното пространство за стопирането на средства по Програмата“, каза той.

Заместник-министърът посочи, че за преходния период 2021-2022 г. е предложено прехвърляне на средства в размер на близо 200 млн. евро по подмярка 4.2. С подготвеното 11-то изменение на ПРСР е въведено и изискване към кандидатите по подмярката за 36 месеца история преди подаване на проектно предложение. Това изискване е одобрено от Комитета по наблюдение на Програмата, а през месец март тази година подготвеното 11-тото изменение на ПРСР е изпратено за одобрение до ЕК. В периода от месец април до юни са разработени насоките за кандидатстване, които са обсъдени в рамките на проведените две заседания на тематичната работна група. По време на тях са обсъдени в детайли всички изисквания и условия за допустимост.

На 4-ти октомври бяха публикувани актуализираните насоки за кандидатстване в ИСУН за писмени коментари. Тази процедура ще продължи до 11-октомври, включително, съобщи той. „Предвиденият бюджет за подмярка 4.2, която се очаква да бъде отговорена до края на следващата седмица, възлиза на близо 387 млн. лева“, допълни още Георги Събев.

Заместник-министърът съобщи, че до спирането на приема по подмярка 4.2 на 20 септември е бил подаден само един проект. Кандидатът ще трябва отново да го входира при рестарта на подмярката, който се очаква да бъде на 15 октомври.

 

Leave a Comment