зърно

Релсите на Украйна не съответстват на стандартното междурелсово разстояние, което създава допълнителен проблем

Leave a Comment