Мъжко царство в МЗХГ и около министерството

В 12-те второстепенни разпоредители с бюджет, само една агенция се управлява от жена. В държавните търговски дружество ситуацията е подобна
Повод за написването на статията бе тази скорошна снимка $ от срещата на министрите от Вишеградската четворка плюс още 4 министри, сред които и проф. Бозуков

Повод за написването на статията бе тази скорошна снимка от срещата на министрите от Вишеградската четворка плюс още 4 министри, сред които и проф. Бозуков

След двукратното управление на Десислава Танева в Министерството на земеделието (МЗХГ), патриархатът напълно превзе ведомството. Жени в политическото ръководство няма. И в първия, и във втория служебен кабинет. А това ни връща много, много назад в годините, когато са смятали, че мястото на жените е да шетат само около децата, печката и мивката.

Нито един служител – директор на дирекция или дългогодишен експерт в пола, не бе харесан за зам.-министър. За тези горещи столове надделяха политическите назначения, а сред тях – тези на мъже. Компетентните жени в министерството са в ролята да носят папки, да пишат доклади и като цяло – да стоят в сянката на невеликите мъже.

Фонд „Земеделие“ никога не е бил управляван от жена, като изключим нелепото назначение на Калина Илиева, чието име стана нарицателно, а фамилията й вече почти никой не помни.

Фондът обаче е сред малкото изключение на институциите към министерството, където има назначени като заместник-изпълнителни директори две жени – Петя Славчева и Боряна Алексова.

В списъка на второстепенните разпоредители с бюджет стоят 12 институции. В тях единствената жена директор е инж. Бистра Павловска, която ръководи Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Да припомним и другите разпоредители: Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция Борба с градушките, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Българска агенция по безопасност на храните, Селскостопанска академия, Национална служба за съвети в земеделието, Център за насърчаване на земеделието и сътрудничеството между Китай и държавите от Централна и Източна Европа, Център за оценка на риска по хранителната верига и Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове.

Как така председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен избра 8 жени за еврокомисари (от общо 18 такива) и още три в ръководния състав на Еврокомисията, а в МЗХГ, въпреки че като персонал жените са повече от мъжете, неглижират и подтискат качествата на по-добрия пол?

Същата е ситуацията и с държавните търговски дружества към МЗХГ. „Напоителни системи“ се управлява от мъж, мъже са начело на 6-те държавни предприятия по горите. И не само там, а още и в „Агроводинвест“ЕАД, „Агролеспроект“ЕООД, „Врана“ЕАД (двама мъже и една жена са в Съвета на директорите), „САПИ“ЕООД и други. Има и изключения – „Сортови семена – Елит“ЕАД се управлява от жени, но те са само, за да подчертаят основното – жените буквално са изгонени от управлението.

Други изключения са директорите на областните земеделски дирекции, които оцеляха, сигурно защото няма подготвени наши кадри-мъже за тези постове и защото това правителство все пак е служебно.

Ако погледнем по-отвисоко, виждаме, че и в самото правителство съставът на жените е малък като процент, но все пак е по-добър спрямо този в МЗХГ. В кабинета на Стефан Янев има 18 министерства, а жените министри са едва 3, или 16%.

Във втория правителствен ешалон – зам.-министърския, имаме 22 жени, като най-много са в Министерството на образованието и науката.

Освен МЗХГ, има още три министерства, оглавявани от мъже, в които липсва балансиращият и облагородяващ женски дух при заместник-министерските постове.

Това са министерствата на отбраната, на здравеопазването и на младежта и спорта.

Дали сме в Европа или сме в периферията на Азия – това е въпросът, който възниква, когато се съсредоточим в тези факти.

А всъщност ЕС не е преставал да пише договори и документи за равенството между половете. Последният от тях бе Стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. Ние сигурно ратифицираме всички документи и както обикновено спазваме протокола, но не и смисъла му.

А тази снимка на МЗХГ беше под заглавието, цитиращо зам.-министър Георги Събев: "Все повече жени играят ключова роля в развитието на земеделието у нас". Не е ли парадоксална?

А тази снимка на МЗХГ беше под заглавието, цитиращо зам.-министър Георги Събев на конференция в Словения: „Все повече жени играят ключова роля в развитието на земеделието у нас“. Не е ли парадоксална?

Leave a Comment