На 14 октомври ТРГ ще обсъди схемите по Първи стълб, които ще се прилагат от 2023 г.

14-то заседание на Тематичната работна група (ТРГ) утре, 14 октомври, ще се фокусира върху обширната тема за схемите, по които земеделците ще бъдат подпомогнати по Първи стълб. Ще бъдат разгледани приоритизираните потребности с интервенции и предварителната условност за получаване на плащания.

Предложените за обсъждане еко схеми по Първи стълб са:

биологична растителна защита - биоконтрол1. Поддържане на биологично земеделие (земеделски площи);
2. Поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни);
3. Поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура;
4.  Запазване и възстановяване на почвения потенциал;
5.  Намаляване използването на пестициди;
6. Екологично поддържане на трайни насаждения;
7. Постоянно затревени площи;
8. Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми;
9. Разнообразяване на отглежданите култури;
10. Буферни екологични ивици.

Ще се разгледат предложенията и за плащане за дребни земеделски стопани; Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани; Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост; Основно подпомагане на доходите за устойчивост.

Очаква се, че схемите за обвързано подпомогане за плодове, зеленчуци и животни няма да предизвикат спорове, което обаче не може да се каже за бюджетите по отделните сектори.

Знаем, че производителите на плодове и зеленчуци настояваха през целия предишен програмен период за изравняване на подпомагането между животновъдите на едри и дребни преживни животни, от една страна, и на производителите на плодове и зеленчуци – от друга.

Въпреки че при досегашните заседания на ТРГ участниците винаги са настоявали за конкретизиране на бюджетите по всяка схема, мярка и направление, и никога не са получавали яснота по този въпрос, и сега МЗХГ не се ангажира с посочването на суми.

Предложенията за обвързано подпомагане са следните:

пипер горогледИнтервенции (обвързано подпомагане) за зеленчуци и плодове

–   Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани);                                                  –   Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън);                                                                                                    –   Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер);                                                                                                                                    –   Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши).                                                                                  –   Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство – подлежат на подпомагане площите, заети с домати, краставици, пипер, ягоди и малини оранжерийно производство;

–    Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (фасул, домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертна грозде);

–   Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове (ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде);
–    Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде);

–    Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (фасул, леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях);

крави в ПоройнаИнтервенции (обвързано подпомагане) за животни

•    Обвързано с производството подпомагане за млечни крави;
•    Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми;
•    Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави;
•    Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми;
•    Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи;
•    Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони;
•    Обвързано с производството подпомагане за биволи;
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми;
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони.

Leave a Comment