МЗХГ предлага: Преразпределителното плащане да е за стопанства с до 600 хектара

И при малките фермери е въведена предварителна условност за получаване на подпомагане
За основното подпомагане на доходите за устойчивост (досега СЕПП) няма посочени тавани

земяПредстои Тематичната работна група, която е ангажирана с разработването на Стратегическия план на страната, да обсъди темите (интервенциите) за финансиране на най-малките стопанства, подпомагането на младите фермери, правилата на преразпределителното плащане и плащанията на площ.

Плащания за най-малките фермери

По интервенцията „Плащане за дребни земеделски стопани“  ще се подпомагат стопанства, които са с размер под средния в страната.

В нея се вмъква изискването бенефициерите да са „активни фермери“ – нещо, което липсваше досега. Дали дефиницията „активен фермер“ няма да бъде с по-снизходителни изисквания специално за малките производители, предстои да се обсъди.

Досега „активните фермери“ трябваше да отговарят на няколко условия: годишният размер на директните плащания да е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности; общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най- близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, да представлява най-малко една трета от общия размер на приходите и други.

Освен това се въвежда предварителна условност за получаването на еднократната годишна помощ по схемата за най-малките земеделци. Какво ще включва „предварителната условност“ за тях, ще бъде определено в нормативи, които тепърва ще се пишат.

Най-малките стопани ще участват и в преразпределителното плащане.

Преразпределително

В предварителните материали на МЗХГ, раздадени на браншовите организации, се посочва, че както досега преразпределителното плащане ще е за първите 30 хектара.

МЗХГ предлага от това допълнително плащане да се възползват стопанства до 600 хектара. „Това ще постигне по-висок преразпределителен ефект на подпомагането на малките и средните стопанства“, се посочва в предварителния дизайн на схемата.

Младите фермери

Интервенцията за младите фермери остава, но бюджетът по нея ще бъде завишен от 2 на 3% от общия размер на директните плащания.

Възрастовото изискване на кандидатите е в годината на първо подаване на заявление да не са навършили повече от 40 години и периодът на създаване на стопанството да не е повече от 5 години преди кандидатстване по схемата. Както и досега, ще има максимален праг за площи (30 хектара) за изплащане на подпомагането.

СЕПП

В предварителните разработки на МЗХГ по интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост (досега СЕПП) не се определят тавани.

 

Leave a Comment