Пет проекта, от които два пчеларски, са отхвърлени по мярката за пазари 16.4

работна среда в пчелина, кошерДо техническа и финансова оценка не се допускат пет проекта, подадени по подмярката за създаване на вериги за доставки 16.4. Тя бе отворена за прием до февруари 2021 г.

Неуспелите проекти са за Дигитален пазар за фермерски продукти „ФЕРМАГ“, Обединение за къса верига на доставки „ЗАДРУГА БАЛКАНСКИ ПЧЕЛИНИ, Създаване и популяризиране на Обединение за местен пазар „ЧЕРЕШИ КУКЛЕН“, Създаване и популяризиране на Обединение за местен пазар „ЧИЛИ ЧЕРИ“ и Реализация на къса верига на доставки на пчелен мед и пчелни продукти „BULAPIA HONEY“.

За три от проектите причината за отхвърлянето им е, че участниците в обединенията не са вписани по реда на чл. 39 или чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произходи.

За други два проекта мотивът е липсваща документация.

Списъкът с отхвърлените проекти е публикуван на 14 октомври 2021 г., а на кандидатите е предоставена една седмица да внесат писмено възражение.

 

 

 

Leave a Comment