2021 г.: Пчелари получиха 6,5 млн. лв. по програмата и над 1 млн. лв. кредити от ДФЗ

Георги Лисичков, пчеларПчелари получиха общо над 7,5 млн. лв. финансова подкрепа от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) по Националната програма по пчеларство (НПП), прием 2021 г. От тях 6,5 млн. лв. са изплатени по мерките на програмата, а 1 млн. лв. са предоставени под формата на кредити.

6 534 589 лв. са преведени по 1 805 заявления за плащане по мерките от Националната програма по пчеларство.

1 061 000 лв. са предоставени под формата на нисколихвени кредити, за да могат бенефициерите да изпълнят поетите от тях ангажименти по одобрените проекти от програмата. При прием 2021 г. по схемата постъпиха 222 бр. заявления за кредит, като всички бяха обработени в срок и навременно финансирани. За сравнение с предходната година, повишението на броя на предоставените кредити е с над 40%.

Условията на схемата дават възможност на голям брой земеделски производители да осигурят чрез кредит необходимия им финансов ресурс за реализация на одобрени проекти по Мерки А, Б, В и Д от НПП – закупуване на нови кошери, отводки, пчелни  майки, ветеринарно-медицински препарати, пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство. Финансирането е при изгодни условия – годишен лихвен процент в размер от 2,5% за 2021 г. и обезпечаване чрез издаване на запис на заповед.

ДФЗ-РА прилага за десета поредна година Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП).

 

Leave a Comment