МЗХГ взима мерки дървата за огрев да не се използват предизборно

image 2 (9)Чрез дървата за огрев населението се агитира по време на избори. Това не трябва да се допуска, заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на работна среща с директорите на държавните горски предприятия.

Шестте държавни горски предприятия в страната са заявили, че ще осигурят необходимото количество дървесина за отоплителния сезон, въпреки повишеното търсене през тази година.

Министър Бозуков припомни, че при закупуването на дърва купувачите трябва да проверяват за наличието на маркировка на дървата и да изискват и да съхраняват оригинала на превозния билет, с който са доставени.

Директорите на държавните горски предприятия припомниха, че определените за 2021 г. количества дърва за огрев за директни продажби на физически лица по списъци от кметства надхвърлят 1 милион пространствени кубични метри, една трета от които (365 хил. пр. куб. м) са предвидени за продажба като стояща дървесина, а останалото количество от 675 хиляди пространствени кубични метра като добити, от горски склад. Тазгодишното количество е над отчетеното за предходната година, с което се гарантира задоволяване на търсенето.

Въпреки повишеното търсене, цените на дървата са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба от горски склад на цени между 37 лева и 48 лева за пространствен кубичен метър без ДДС, иглолистните дърва – между 24 лева и 36 лева без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив. Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица за собствени нужди, е в границите от 5 лева до 22 лева за иглолистни дърва без ДДС за пространствен кубичен метър и съответно от 12 лева до 28 лева без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва.

Leave a Comment