Стратегията „От фермата до трапезата“ издържа на натиска, Европарламентът я подкрепи

Евродепутатите настояват фермерите да бъдат компенсирани чрез националните стратегически планове за намаляване употребата на торове, пестициди и антимикробни продукти

Парламент на ЕСПарламентът на ЕС подкрепи стратегията на Европейската комисия „От фермата до трапезата“ в резолюция, гласувана вчера. На фермерите е обещана подкрепа при изпълнението.

До гласуване на резолюцията се стигна заради силна атака на фермерски организации срещу стратегията с мотивите, че европейският подход ще намали добивите на култури и ще повиши цените на храните. Резултатът от нея, според тях, ще е изнасяне на селскостопанското производство в трети държави, където изискванията към производството са занижени.

„За да се постигнат целите, заложени в Зелената сделка, в бъдеще трябва да се произвежда устойчива и здравословна храна“, се казва в изявление на Европейския парламент относно противоречивата стратегия. Резолюцията беше приета с 452 гласа „за“. Преброени са 76 въздържали се. Гласуването се проведе във вторник, но резултатите бяха обявени сутринта на 20 октомври.

Парламентът призовава за преразглеждане на процедурата за разрешаване на продукти за растителна защита в ЕС. Използването на пестициди трябва да се следи по-внимателно. Освен това трябва да се определят обвързващи цели за намаляване. Държавите -членки трябва да изпълнят тези цели за намаляване като част от своите национални стратегически планове за селскостопанска реформа на ЕС.

Съгласно стратегията „От фермата до трапезата“ използването на пестициди трябва да бъде намалено наполовина до 2030 г. Стратегията обаче не предлага конкретни национални цели за намаляване.

Парламентът на ЕС подчертава, че има нужда от по-голяма устойчивост в цялата верига за доставки на храни . За тази цел всички участници – от ферми до домакинства – трябва да дадат своя принос. В същото време Комисията на ЕС трябва да гарантира, че фермите получават справедлив дял от печалбата. За тази цел правилата на конкуренцията трябва да бъдат адаптирани по такъв начин, че позицията на земеделските стопани във веригата на доставки да бъде укрепена.

Някои евродепутати явно критикуваха факта, че Европейската комисия публикува доклада на Съвместния изследователски център (JRC) за въздействието на „От фермата до трапезата“ толкова късно. Такива широкообхватни предложения трябва да бъдат придружени от оценка на въздействието.

Резолюцията на Парламента засяга и емисиите на парникови газове от селското стопанство. Пакетът за опазване на климата „Готови за цел 55“ трябва да установи правила и амбициозни цели за намаляване на емисиите от селското стопанство и свързаното с тях използване на земята до 2030 г., настояват депутатите. Строги критерии са необходими за възобновяема енергия от биомаса, наред с други  неща. Естествените уловители на CO2 би трябвало да бъдат възстановени и консервирани.

Депутатите искат да стандартизират нивото на хуманно отношение към животните с помощта на научно обосновани показатели. Отглеждането на селскостопански животни в клетки трябва да се прекрати постепенно. Продуктите от животински произход от трети страни следва да бъдат разрешени само ако отговарят на стандартите на ЕС.

Депутатът от ЕНП Херберт Дорфман и докладчик от комисията по земеделие за резолюцията „От фермата до трапезата“ заяви след гласуването: „Земеделските производители и потребителите заедно са отговорни за по-устойчиво земеделие. Нашите фермери вече правят много в тази посока. Така че, ако ние – с право – ги помолим да използват още по-малко пестициди, торове и антибиотици, тогава ние също трябва да ги подкрепим. В противен случай отглеждането и производството може просто да бъдат преместени в трети страни. Храната трябва да е на достъпни цени. Ние абсолютно трябва да гарантираме това и в бъдеще“, каза той, цитиран от Agrarheute.com.

Leave a Comment