Бизнесът ще получи от 1 октомври до края на 2021 г. по 110 лв./мВтч енергийна помощ

Стефан ЯневФирмите ще бъдат компенсирани от държавата заради поскъпналия ток на борсата със 110 лева на мегаватчас от 1 октомври до края на 2021 г. Помощта ще получат над 630 хиляди небитови абонати, обяви премиерът Стефан Янев:

За целта са предвидени 450 милиона лева от свръхпечалбата на АЕЦ „Козлодуй“.

Парите са налични и няма да е необходима актуализация на бюджета, заяви премиерът.

Помощта ще се отпуска автоматично – въз основа на сключен договор между Министерството на енергетиката и търговци на електрическа енергия, доставчици от последна инстанция, производители на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти и оператор на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Полагащата се сума за компенсация ще се изчислява на база на потребената енергия в мегаватчаса и фиксираната ставка за подпомагане.

Leave a Comment