ЗА ФЕРМЕРИ: На 15 ноември бие звънецът на Академията за земеделско образование и наука на проф. Тоньо Тонев

Някои от най-добрите преподаватели в Аграрния университет ще обучават зърнопроизводители, лозари и овощари в 7 модула

Академия за земеделско образование и наука

Проф. д-р Тоньо Тонев е дългогодишен преподавател и бивш ръководител на катедра „Общо земеделие и хербология“ в Аграрен университет – Пловдив. Миналата година той навърши 65 г. и откри, че знанията, опита и енергията му не бива да бездействат заради навършените години за пенсиониране. Излизането му от Алма матер даде старт на някои нови идеи на професора в  желанието му да продължи и с дотогавашните си инициативи – проектите  „Хербитур“ и „Царевицата – царица на полята“.

През 2020 г. проф. Тонев организира първата Академия за земеделско образование и наука, която започна миналата есен с два модула. Академията, разбира се, е ориентирана към земеделските стопани, които искат да обогатят познанията си в своята основна дейност. Лектори са авторитетни учени и сред най-добрите преподаватели в Аграрния университет. Броят на колегите на създателя на Академията непрекъснато расте, така както се разширяват обучителните модули и дисциплини. Модулите вече са 7, повечето от които с отделни дисциплини, а преподавателите засега са 14. Предвидени са курсове по  „Приложни аспекти на растителната защита“, „Почвено здраве“, „Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес“, „Селекция и семепроизводство“, „Aгроекология и биологично земеделие“, „Лозарство“ и „Овощарство“.

Освен академията, проф. Тоньо Тонев създаде и Център за биологично изпитване на нови продукти за растителна защита.

Продължават също така утвърдените през годините и познати сред аграрния бизнес проекти „Хербитур“ и „Царевицата – царица на полята“, които професор Тонев е патентовал като своя запазена марка.

Това, което му дава и оптимизъм, и енергия, е възможността да продължи да обогатява с повече знания фермерите, а също така и студентите от Аграрния университет, които той грижовно нарича „деца“.

Проф. Тоньо Тонев

- Проф. Тонев, разкажете как възникна идеята за академията?

През 2020 г., навършвайки 65 години, бях на финала на трудовата си кариера. Предпоставка за това е факта, че все още се чувствам жизнен и енергичен, с натрупан богат професионален опит и с изключително много контакти от една страна с фирми- производители, а от друга, че имам над 30-годишно партньорство с компании от пестицидния, семенарския и торовия бизнес. Всичко това ми даде основание да реша, че е уместно да създам една нова и  нестандартна образователна структура. За реализация на това свое намерение поканих  някои от колегите  си, които считам, че са сред най-добрите в своята професионална област.  Всички те без колебание, изразиха своето категорично съгласие и желание да бъдат част от академията, за да споделят своя професионален опит с фермерите.

През изминалата учебна година в академията бяха обучени близо 50 човека в двата модула –  „Приложни аспекти на растителната защита“ и „Почвено здраве“. Силно ценя обратната връзка с курсистите ни и затова на финала на първата сесия на академията отворих специална тетрадка за коментари (виж някои от коментарите в края на интервюто). Много от участниците изказаха своето положително мнение, което като оценки надмина очакванията ми за ефекта от дейността ни. Като организатор на дейността на Академията многократно влизах в някои от онлайн курсовете на колегите си по различните дисциплини и бях наистина очарован от  професионализма им. Те поднасяха една доста сложна  информация по много достъпен, разбираем, полезен и приложим в практиката  начин. Таргетът на курсистите на Академията е твърде разнолик. Сред колегите имаше знакови професионалисти, които се занимават успешно със земеделие повече от 25 -30 години, а имаше и земеделци, които са в началото на кариерата си.

- Как ще протекат академичните курсове през 2021/2022 г.?

Записването за отделните модули  е желателно да стане до 10 ноември. Самите курсове ще се провеждат поетапно, по график, който допълнително ще бъде съобщен, в интервала

от 15 ноември до 15 март, когато земеделците имат доста свободно време.

Курсистите  ще участват в 2-3-часови лекции по съответния модул и дисциплина, обикновено в интервала от 17:00- 18:00 до 20:00 часа.  Най-ангажиращият  от тези 7 модула, които представяме за  учебната 2021/2022 г., е „Приложни аспекти на растителната защита“ с шест учебни дисциплини. Платформата е така устроена, че паралелно могат да вървят два, три или четири курса. Лекциите се провеждат изцяло онлайн. При евентуално отсъствие от някоя лекция същата се записва и може да бъде изслушана до 72 часа след приключването й. Учебният график и платформата на Академията дават реална възможност, някои от курсистите да изучават два, дори и три модула. Модулите с по една дисциплина ще стартират, когато в един курс се съберат минимум десетина човека. Доста преди началото на всеки модул, курсистите ще бъдат уведомени за деня и часа на първата среща.

- Какъв е отзвукът от първото обучение, което започна есента на миналата година?

Доволен съм от факта, че някои от тези колеги, които се записаха в академията през миналата учебна година,  станаха нейните най-добри „рекламни агенти“, защото са осъзнали ползата от това обучение. Един от колегите от този курс, който е  изключителен професионалист, дори ми сподели след курса, че е бил запознат с 95% от поднесената от лекторите информация, но онези 5% нови знания са били много важни за него. В този смисъл, няма никакво съмнение и в икономическата полза от обучението. Ако например, благодарение на наученото в Академията, даден фермер  направи дори еднократно правилния избор на един хербицид, да го внесе  в оптималната фенофаза и доза, в оптималния срок – това са все икономически  ползи, които в реалния бизнес биха се изплатили  многократно. Изключително положителни са и отзивите  от модул „Почвено здраве“.

Освен предишните,

тази година предлагаме и нови  модули.

Имаме модул по „Овощарство“, „Лозарство“, „Селекция и семепроизводство“ и „Агроекология и биологично земеделие“. Във всички тези модули сме събрали качествени и разпознаваеми преподаватели с богат професионален опит. Много бих се радвал, ако и тези нови курсове намерят своите курсисти, защото съм дълбоко убеден, че те ще останат много доволни от това, което ще научат.

В областта на растителната защита, а и във всеки друг модул, нашите учебни програми, които сме представили в сайта на Академията (www.acadzon.bg), могат да бъдат гъвкави. В някои ситуации курсистите  може да подскажат на преподавателя каква да бъде следващата лекция. Преподавателите са достатъчно добре подготвени, за да може,  ако например част от курсистите проявяват интерес към  растителната защита в овощарството, лозарството  или зеленчукопроизводство, да им отделят специално внимание.

- Има ли практически занятия?

Разбира се. Специално за модула „Приложни аспекти в растителната защита“ през месеците април, май и юни  през един уикенд курсистите са на терен, за да наблюдават различни опити, които извеждаме.

- Как продължават вашите инициативи „Хербитур“ и „Царевицата – царица на полята“?

Вече 21 години провеждам уникалния за България проект „Хербитур“ и 11-та година – втория проект – „Царевицата – царицата на полята“. Тъй като те са мои авторски идеи и са с дългогодишна творческа реализация, съм ги патентовал в Патентното  ведомство като запазена марка. За щастие фирмите от пестицидния, семенарския и торовия бизнес проявяват много голям интерес към тази моя дейност. Преди няколко дни проведох интервюта със студенти от Аграрния университет за участие в проекта „Хербитур“. Така в екипа си успях да избера общо 14 студенти, които  ще помагат технически при залагането и отчитането на полски парцелни и демонстрационни опити. Трудът на тези студенти ще бъде заплатен. За тях обаче по-голямото предимство ще е, че са били част от проекта и са успели да се докоснат до приложната аграрна  наука. Повечето от тези студентите са от първи  и основно от втори курс, което им дава времеви хоризонт за по-продължителна съвместна работа. А когато завършат Аграрния университет и се докажат като надеждни кадри, при необходимост, аз убедено ще мога да стана мост към бъдещите им работодатели.

През изминало лято аз организирах три студентски „Хербитур“-а, в които участваха общо над 40 човека.

Моята идея е през 2022 г. да няма студент от Аграрния университет, който да не знае за проекта „Хербитур“. Който студент пожелае, ще може да се включи в тези уроци на открито. Аз съм готов да се откажа от почивките си през уикендите, за да мога да бъда полезен на тези деца, бъдещи наши колеги. Искам да им дам шанса да се докоснат до резултатите от опитите с най-новите продукти и технологии в земеделието!

- Откривам ви в Институт по овощарство. Тук ли е вече вашият нов офис?

Новооткритият в началото на 2021 г. „Център за биологично изпитване на продукти за растителна защита“ (ЦБИПРЗ) е базиран в Института по овощарство в Пловдив. Тази прекрасна сграда  е реновирана с общи усилия на Института и на моята фирма и отговаря  на високите критерии на нормативната уредба за подобна база. През това лято получихме лиценз от БАБХ за извършване на дейността по изпитване на ПРЗ при полски култури и трайни насаждения. По силата на съвместните ни  договори с Институт по Овощарство, дейностите по изпитване на ПРЗ при овощните култури е тяхно задължение. Надявам се на една истинска професионална симбиоза в бъдещата ни работа с Института. Втората ни база е изградена в град Долна Оряховица (фирма „Универсал НВГ“).

Както Академията, така и ЦБИПРЗ също обединява усилията на голям брой колеги в различните направления на растителната защита – фитопатология, ентомология и хербология.

Биологичното изпитване на ПРЗ

е заниманието, което е неразделна част от цялата ми професионална кариера. Още от първия работен ден в моята кариера (преди 40 години) започнах да се занимавам с биологичното изпитване на растителнозащитни продукти. По ирония на съдбата в момента, в който се пенсионирах, продължих с това занимание в своята нова фирма в публично-частно партньорство с Института по овощарство и с колеги от още няколко института в страната. Директорът на Института по овощарство проф. Стефан  Гандев прие предложението да направим съвместна структура специално за изпитване на нови, неутвърдени продукти за растителна защита и при трайни насаждения.

- Къде извеждате опитите, които обслужват проектите „Хербитур“, „Царевицата- царица на полята“ и ЦБИПРЗ?

Опитите извеждаме на много и различни места на територията основно на Южна България. На първо място – в землищата на с. Крумово и с. Ягодово в партньорство с фермерите братя Йордан и Николай Райчеви. Те ми предоставиха възможността  да разполагам нашите опитни полета, там, където ми харесва, от цялата над 6 хиляди  декара обработваема земя, за което искрено им благодаря. Стопанството им разполага с немалко поливни площи. Земята е плодородна, защото от много години  полетата се наторяват и с оборски тор. Когато съчетаем факторите напояване и органично и минерално торене, виждаме, че земеделските култури, и най-вече царевицата и люцерната, реагират изключително позитивно.

- Други фермери ангажирани ли са с вашите изпитвания?

Във  връзка с изпълнението на възложените ни опити

имам договори с общо 10 големи и знакови за българското земеделие фермери

на територията на цялата страна. Съвсем нескромно бих казал, че няма сериозен български земеделски производител, който би ми отказал партньорство при залагането на опити в неговите землища. Най-често това се случва на места, където има реален фитосанитарен проблем или по- специално и желано от нас заплевеляване.

През предстоящата  стопанска  година до момента съм поел ангажименти за извеждане на опити в землището на село Труд при Светослав Русалов, на град Съединение при Ангел Вукодинов, в селата  Добрич и Крепост, община Димитровград, съответно при Атанас Георгиев и Владимир Николов, в село Скалица и село Миладиновци, област Ямболска, съответно при Антон Чимширев и Господин Балчев, и както вече казах, в стопанството на братя Райчеви, където изграждаме и ползваме освен  тяхната земя и модерната им материална база и техника.

Една друга немаловажна част от цялостната ми досегашна и бъдеща дейност е връзките на студентите от Аграрния университет с агробизнеса. В какво се изразяваше досега и как виждам нейното бъдеще? През всичките ми години на преподавател в Аграрния университет съм канил представители на големите мултинационални компании от пестицидния, семенарския и торовия бизнес, да бъдат лектори и да представят бизнеса на своите фирми пред моите студенти. През последната година от кариерата ми в Аграрния университет предложих една свободно избираема дисциплина – „Иновативни подходи в агробизнеса“. Практическото обучение по тази дисциплина се изразява в

посещение на земеделски стопанства с големи мащаби, прилагащи иновативни решения.

Оценките на студентите, които изучаваха тази дисциплина през месец юни 2021 година, са еднозначни и категорични, че това е едно от най-добрите неща, които са им предлагани в Аграрния университет. С тези студенти успяхме да посетим фермерите Венелин Делгянски от град Раковски, Ангел и Димитър Вукодинови от град Съединение, Иван Кръстев от село Маноле,  нивите на Александър Китев в околностите на град София, както и част от опитите по проекта „Хербитур“ в селата Ягодово и Крумово. Много бих желал и искрено се надявам тази избираема дисциплина да продължи да се предлага и преподава пълноценно и в трите агрономически факултета на Аграрния университета. Ако случайно, по някакви субективни причини, тази дисциплина не се предложи за избор от студентите, аз ще поема напълно безвъзмездно изучаването ѝ чрез Академията. Така всички студенти от Аграрния университет, които биха пожелали да изучават дисциплината „Иновативни подходи в агробизнеса“ ще имат възможност да го направят. Зная, че това ще ми коства почивните дни, както и, че ще се появят различни  обвинения, но искам всички  студенти, които желаят да се докоснат до най-новите технологии и да се запознаят на живо какво правят едни от най-успешните и иновативни  земеделци в стопанствата си. Всичко това съм приел като своя мисия, на която  няма да изневеря!

Фермерски отзиви от първия випуск на Академията за земеделско образование и наука:

Академията е отлична инициатива! Идеята бизнеса да взаимодейства пряко с науката, в лицето на най-изявените български учени в сферата, е прекрасна. Обречена е на успех. Трябва да се разширява. Необходимо е да се включат още модули, както и второ по-задълбочено ниво на съществуващите. Лично аз бих участвал отново и дори редовно всяка година, имено заради контакта с учените, възможността да получа отговори на актуални въпроси. Бих желал разглеждането на отделни казуси по култури „Case study“.      Николай Чистов                   

Академията беше супер полезна. Начинът на преподаване и времето, избрано за лекции, бяха достатъчно съобразени с времето и натовареността на хората. Преподавателите си структурираха добре лекциите. Бяха полезни, особено за човек не учил агрономия. Бих участвал отново. Проблем като време са практическите занятия, но с достатъчно желание от участниците могат да се случат нещата. Би било подходящо разглеждането на проблеми по култури.          Димитър Вукодинов

Идеята за създаването на Академията е повече от прекрасна. Благодарение на включването ми в курса обогатих и добавих знания, до които трудно бих достигнал, без да съм студент в АУ. Курсовете бяха стегнати, силно синтезирани, а информацията, която получих – ценна за самия мен, поради факта, че притежавам икономическо образование. И това е така, защото имах възможността да ме обучават най-изявените учени в България в сферата на земеделието. Благодаря Ви! Желая Ви здраве и успех! Нека това начинание се развива все повече и да бъде в полза на бизнеса.             Светослав Русалов

Радвам се, че съм сред първите курсисти на „Академия Земеделско образование и наука“. Тук научих, повторих и затвърдих някои от знанията, които сме изучавали в Университета. Като специалист, практикуващ земеделие и агроном, научих доста за продуктите в сегмента растителна защита и листно торене. Курсът беше много добре структуриран и изпълнен с информация, която е нужна и ценна за практикуващите земеделие. Хибридният начин на преподаване между дистанционно/онлайн/ и присъствено е много ресурсо спестяващ и удобен за курсистите като по този начин успях да набавя както теоретични така и практически познания докато си работя едновременно и работата. Сърдечни благодарности на проф. Тонев и всички други преподаватели, които споделиха своите познания по такъв достъпен начин. Тази форма на обучение е била полезна не само на завършилите предварително агрономство, а и на хора земеделци, практикуващи земеделие без образование, поради добре предоставената на разбираем език информация. Най-добри пожелания!               Ивайло Миланов

Страхотен проект! Пожелаваме успех на Академията и на всички участващи в нея! Това е една добра възможност да се срещнат науката и практиката, развиващи се заедно – за едно по-добро земеделие и бъдеще!                Ваши студентки: Златимира Златева и Ралица Енева

 

Leave a Comment