Селскостопанска академия удостои на празника си проф. Милена Узунова със званието Доктор хонорис кауза

В структурните звена към ССА са създадени през годината 10 нови сорта, заявени са пред Патентно ведомство още 9, регистрирани са и 2 полезни модела

Селскостопанска академияДнес, 25 октомври, селскостопанската наука чества своя празник, макар и онлайн. Той бе отбелязан от Селскостопанска академия (ССА) с отчет за извършеното през годината от научните центрове към институцията и с директни включвания на служебния зам.-министър Георги Събев, научния секретар от БАН проф. Нина Атанасова, председателя на независимите синдикати от земеделието към КНСБ Светла Василева. Приветствия имаше и от ректорите на Русенския и Аграрния университет в Пловдив. В събитието се включиха и директори от институтите в Кюстендил, Садово, Института по консервиране и качество на храните в Пловдив, института „Пушкаров“ и други.

Поздравителни адреси към академията изпратиха президентът Румен Радев и премиера Стефан Янев.

Председателят на ССА проф. д-р Мартин Банов поздрави работещите в областта на селскостопанската наука и пожела предимно здраве и успехи на тях и семействата им.

По време на тържествена сесия проф. д-р Милена Узунова, международно признат учен в сферата на растителната геномика, бе удостоена със почетното звание Доктор хонорис кауза. Проф. Узунова има 15 патента в областта на растителната геномика и селекция и 55 научни статии, публикувани в авторитетни международни издания. Културите, които са предмет на нейните изследвания и постижения, са предимно царевицата и маслодайната рапица. От години тя работи за немската селекционна компанията KWS. Първите ѝстъпки в науката са в днешния Добруджански институт, а после и в лабораториите на Агробиоинститута (АБИ).

Проф. Милена Узунова изказа специална благодарност на акад. Атанас Атанасов от АБИ, когото нарече свой ментор. Тя заяви, че се чувства задължена за това, че „получава толкова много за малкото, което е направила за българската селскостопанска наука“ и обеща да съдейства за популяризиране на българските постижения в сферата на аграрната наука.

Проф. Узунова бе предложена за званието от Агробиоинститута.

В научния годишен обзор зам.-председателят проф. Виолета Божанова първо представи научния състав на ССА, в който 14% са професори, 34% доценти и 35 – главни асистенти. Най-многобройна е възрастовата група от 36 до 50 години – 49 на сто. Учените до 35 години са 11%, а над 60 г. – 17 процента.

През последната година в структурите на ССА се изпълняват 109 проекта, в чието разработване участват 479 учени. От тях 29 са областта на растениевъдството, 40 са за устойчиво управление на ресурсите, 27 са свързани с животновъдство, рибарство и аквакултури, 13 са за безопасност и качество на храните.

Учени от ССА работят по 29 проекта, спечелени с конкурси по международни програми. Участват в проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания“, МОН, ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

През 2021 г. има 10 признати нови сортове и са заявени и публикувани в бюлетина на Патентно ведомство още 9. През годината са регистрирани като полезни модели и патенти две разработки в сферата на пчеларството от института в Костинброд.

ССА награди с грамоти и четири млади учени – главни асистенти: Мариета Нешева, Мария Момчилова, Красимира Танева и Цветелина Загорчева.

Leave a Comment