Светлана Боянова: Липсва дискусия за зеления преход и яснота кой ще плати на фермерите за него

Ако добивите и доходите на производителите намалеят, те няма да кандидатстват за еко-схемите
Светлана Боянова

Светлана Боянова

Зелените цели на Европейската комисия не са достатъчно дискутирани сред земеделските среди и за фермерите продължава да е неясно какво би означавало за страната и бизнеса им прилагането на стратегията F2F (Farm to fork или От фермата до трапезата). Това е наблюдението на председателя на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова.

Различни организации вече изказват мнение, че прилагането на зелените политики би могло да доведе до намаляване на добивите и увеличаване на вноса на храни в ЕС, каза Боянова пред Bloomberg TV Bulgaria.

Стратегията F2F насочва към намаляване на пестицидите до 2030 г. с 50%, ограничаване на изкуствените торове и антимикробните средства и увеличаване на биологичното производство до 25% от обработваемите площи.

Засега обсъждането е на ниво тематични работни групи, но според Светлана Боянова това не е достатъчно. Тя напомни, че в България в момента изготвя стратегически план, който трябва да бъде представен в Брюксел до края на 2021 г. В него трябва да се включат предвидените директни плащания и интервенции.

Агроекспертът съветва да се предложат конкретни технологични решения на производителите, както и финансова помощ, за постигане на целите за ограничаване на пестицидите, торовете и антибиотиците.

„Могат да се използват инструментите по въвеждането на еко-схеми, но те първо са доброволни, а и „държавата трябва да ги измисли“.

Председателят на Института за агростратегии и иновации обясни, че по тези мерки ще се кандидатства само по преценка на земеделците, но те ще бъдат задължени да спазват завишени изисквания за опазване на околната среда, за да получат плащанията.

„Очевидно има нужда от промяна в агрохранителната система, за да се опазва повече околната среда. Преходът, който се очертава – зелен и цифров, е с много въпроси пред земеделските стопани. Кой ще плати за този преход не е ясно“, каза земеделският експерт и предупреди, че при спад на доходите никой няма да кандидатства за еко-схеми.

Според Светлана Боянова за липсата на дебат е виновна и политическата ситуация в страната. „В рамките на едно служебно правителство е трудно да се гонят стратегически цели, но частните производители не могат да водят постигането на целите на стратегията сами“.

След призив на Европейския парламент и различни организации комисията е започнала запитване до гражданите на ЕС.

„Една част от основата за въвеждане на стратегията е законодателство, а друга – незаконодателни инициативи като Кодекса за отговорно стопанство. Бизнесът е запознат със законовите промени, но не и с другата част, тъй като няма дискусия на ниво държава“, обобщи тя.

Leave a Comment