Търговията с агрохранителни стоки на ЕС се увеличи с 3,2% в периода януари-юли

Износът на европейски вина е с най-голям ръст  – 2,2 млрд. евро, вносът на соеви зърна е нараснал с близо 1 млрд. евро

дъбови бъчви, виноДокато годината започна бавно, общата стойност на търговията с агрохранителни стоки в ЕС (износ плюс внос) за януари-юли 2021 г. възлeзe на 183,8 милиарда евро, което е увеличение с 3,2% спрямо съответния период на миналата година. 

Износът е с почти 6% по-висок до 111,4 милиарда евро, като вносът спадна незначително с 0,2% до 72,4 милиарда евро. Това отразява общ търговски излишък от 39 милиарда евро за първите седем месеца на годината, което е увеличение от 18% в сравнение със същия период на 2020 г., съобщава Европейската комисия (ЕК).

Най-голямо увеличение на износа се наблюдава при този към САЩ, чиято стойност нараства с 1,6 млрд. евро, или 13%. Това се дължи главно на вино, спиртни напитки и ликьори, шоколад и сладкарски изделия. Наблюдава се и значителен ръст на износа за Китай (с 857 милиона евро повече), поради силното представяне на спиртни напитки и ликьори, едри зърна и вино. Освен това през периода януари-юли стойността на износа нарасна значително за Швейцария (450 милиона евро), Норвегия (352 милиона евро), Южна Корея (328 милиона евро) и Израел (257 милиона евро).

Продължавайки тенденцията, наблюдавана през 2021 г., най-големият спад в износа на селскостопански храни се наблюдава към Обединеното кралство, което е спад от 411 милиона евро. Въпреки че това е 2% надолу, намалението илюстрира възстановяване през последните месеци след намалените стойности на износа в началото на годината. Имаше също така забележимо намаление на стойността на износа за Саудитска Арабия (с 399 милиона евро), Алжир (141 милиона евро), Хонконг (110 милиона евро) и Кувейт (спад със 104 милиона евро).

Най-голямо увеличение на вноса на агрохранителни стоки се наблюдава при продукти от Бразилия, които са нараснали с 849 милиона евро или 12% в сравнение със същия период на 2020 г. Значително ръст има и при вноса от Австралия (с 456 милиона евро), Индия ( нарастване с 340 милиона евро), Сърбия (нарастване с 248 милиона евро) и Аржентина (нарастване със 189 милиона евро).

Общият спад на вноса на селскостопански храни се дължи главно на рязък спад на вноса от Обединеното кралство, който се измерва на 2,4 милиарда евро или 29% в сравнение с първите седем месеца на 2020 г. Имаше и значително намаление на вноса от Съединените щати ( намаление с 525 милиона евро), Украйна (с 202 милиона евро), Виетнам (178 милиона евро) и Молдова (намаление със 138 милиона евро).

Разглеждайки конкретни продуктови категории, през периода януари-юли се наблюдава голям ръст в стойностите на износа на вино (2,2 милиарда евро) и спиртни напитки и ликьори (1,1 милиарда евро), което е увеличение съответно с 30% и 32%. Други значителни увеличения на стойността на износа са наблюдавани при рапичното и слънчогледовото масло (506 милиона евро) и шоколада и сладкарските изделия (505 милиона евро). Имаше обаче значителен спад в износа на пшеница (с 1,3 милиарда евро) и на храни за кърмачета (718 милиона евро), като по-незначителни, но забележими намаления бяха регистрирани и при износа на масло (намаление със 163 милиона евро), зеленчуци (минус 161 милиона евро), както и мляко на прах и суроватка (минус 100 милиона евро).

Най-голямо увеличение на стойността на вноса се наблюдава при соевите зърна (с 929 милиона евро), кюспе (с 901 милиона евро), мастни киселини и восъци (с 299 милиона евро). Междувременно най-голямо намаление на стойностите на вноса е регистрирано при тропически плодове, ядки и подправки (намаляване с 814 милиона евро), непечено кафе и чай (намаление с 230 милиона евро) и цитрусови плодове (минус 181 милиона евро).

Leave a Comment