За извънредната Ковид-помощ фермерите кандидатстват от 8-ми до 26-ти ноември

пипер

Субсидиите ще бъдат изплатени до 10 декември

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели бюджет до 72 млн. лв. в помощ на земеделските производители за смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията заради Covid-19.

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19„. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата.

Подпомагане е предвидено за секторите животновъдство (преживни животни), плодове, зеленчуци и винени лозя. Маслодайните рози не участват.

Стопаните могат да подават заявления за подпомагане в областните дирекции на Фонда в срок от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.

Какви са ставките виж ТУК

Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37 млн. лв.

5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства.

Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв.

Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.

Бюджетът на помощта е в размер до 72 млн. лв., от които 70 млн. лв. са осигурени с Постановление на Министерски съвет № 352/21.10.2021 г., а останалите 2 млн. лв. са от неусвоен ресурс по инвестиционни схеми за държавни помощи.

 

 

Leave a Comment