Птицевъди и свиневъди могат да поискат разсрочване на кредити към ДФЗ от 22 ноември

птицефермаКредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 2008 – 2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет (УС) на Фонда по искане на браншовите организации.

Решението се отнася най-вече за птицевъди и свиневъди.

В края на миналата година бе отпусната държавната помощ в размер на 56 580 000 лв., с която се опростиха натрупаните дългове към ДФ „Земеделие“ на животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители. Тази помощ погаси изтеглените през периода 2008-2012 г. кредити, чието плащане се отсрочваше година след година. Максималната сума, която можеше да бъде погасена, е 100 000 евро за един производител.

Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 22 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до края на ноември 2021 г. – птицевъди, свиневъди и фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, получили кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г., се посочва в съобщението от ДФЗ.

Заемите, които стопаните дължат на фонда, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ „Земеделие“ най-късно до 29 април 2022 г. Средствата трябва да бъдат погасени до 25 ноември 2022 г. Размерът на лихвата е 2%.

Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Leave a Comment