Преходната помощ за овце и кози е 41 лева, за първи транш – по 25,37 лв.

коза саанска

Плащането ще се извърши до 10 ноември

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков са определени ставките за преходната национална помощ  за овце-майки и кози-майки за 2021 г.

Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството е 41,07 лева на животно.

Подпомагането ще бъде изплатено на два транша.

По първия транш животновъдите ще получат по 25,37 лева за едно допустимо за подпомагане животно.

Общият бюджет по схемата за първи транш е 15 млн. лева.

Плащанията ще бъдат извършени до 10 ноември 2021 г., съгласно индикативния график на Държавен фонд „Земеделие“.

Leave a Comment