С постановление се прехвърлят 15 млн. лв. към МЗХГ за обезщетяване на стопаните от градушка

Ракетната остановка е останала незаредена в минутите на градушка

Ракетната установка е останала незаредена в минутите на градушка

С Постановление №356 на Министерския съвет е одобрен допълнителен трансфер от 15 млн. лв. към Министерството на земеделието, храните и горите. Постановлението е публикувано в днешния 91-ви брой на Държавен вестник.

15-те милиона са за изплащане на обезщетения на пострадали земеделски стопани за преодоляване на последствията от градушки чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, се посочва в чл. 1. Тук основно се визират щетите нанесени от градушката в област Пловдив, която падна на 28 август т.г. заради блокираната противоградна защита. Причината за неосъществената борба с градушки бе прелитането на военен транспортен самолет, излетял от Германия, с точка за кацане Летище Пловдив.

Прочети още: Можеше ли се разминем с градушката в Пловдивско? Пилот и зам.-генералният директор на РДВ в спор пред Агро Пловдив

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Министърът на земеделието, храните и горите и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“  трябва да извършат съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. и по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за настоящата година и да уведомят министъра на финансите.

От своя страна министърът на финансите трябва да отрази промяната в националния бюджет.

Постановлението влиза в сила от дена на обнародването му, тоест от 2 ноември 2021 г.

 

Leave a Comment