ЕК определи 4 млн. евро за популяризиране на ОСП и зелените амбиции

лебедиЕвропейската комисия (ЕК) отправи покана за предложения за популяризиране на ОСП през 2022 г. Заделени са 4 млн. евро за информационната кампания, като сумата на безвъзмездната помощ е минимум 75 000 евро и максимум 500 000 евро.

Допустими кандидати за гранта са юридическите лица, установени в държава членка от ЕС. Това са организации с нестопанска цел, национални, регионални или местни публични органи, университети, образователни институции, европейски асоциации, изследователски центрове, комуникационни медийни компании и др.

Целта на информационната кампания е да се изгради доверие в рамките на ЕС и сред всички граждани, земеделски производители и неземеделски производители, както и да се популяризира информация относно Общата селскостопанска политика (ОСП).

Предложенията трябва да предоставят последователна, обективна и изчерпателна информация както в рамките на ЕС, така и извън него, за да се даде точна цялостна картина на ОСП, се посочва в съобщението на ЕК.

Бъдещите бенефициери трябва да се справят с погрешните схващания и дезинформацията относно европейското селско стопанство и ОСП, като се използват факти, подкрепени с данни. Предложенията следва също да се занимават с устойчивостта на селското стопанство, като се съсредоточат върху икономическите, екологичните и социалните измерения на ОСП, и особено върху Европейската „Зелена сделка“, стратегията ,,От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразие.

Целите могат да бъдат изпълнени чрез производство и разпространение на мултимедийни или аудиовизуални материали; Уеб и социални медийни кампании; Медийни събития; Конференции, семинари, работни срещи и проучвания по въпросите, свързани с ОСП. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

Крайният срок за изпращане на предложения, в случай на интерес, е 25 януари 2022 г.

Повече информация по поканата се съдържа на следния адрес: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment