САРА прогнозира по-малко площи с пшеница и повече с царевица при 20% по-високи цени до 2025 г.

Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) направи прогнози за площите и пазара със зърно в периода 2021-2025 г., сравнявайки го с 2016-2020 г. Прогнозите бяха представени на VІІІ Обзорен Форум, който се проведе миналата седмица.

Площи

пшеница при с. ПравищеПлощите с пшеница средно за периода 2021-2025 година се оценява да бъдат с 1,5% под тези за периода 2016-2020 г., възлизайки на 1,17 млн.ха.

Полетата с царевица се очаква да достигнат 597 хил.ха в средносрочен период (през 2021 г. те са 573 250 ха по данни на МЗХГ – б.р.), което е с 23% над реколтираните средно за годините 2016-2020 г.

При равни други условия общите реколтирани площи за 5-тте зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, ще бъдат около 2,81 млн.ха, което е с 1,5% над средните за 2016-2020 г.

 Производство

Тенденцията на увеличение на добивите при всички култури ще продължи, като ограничителните мерки за намаление използването на торове и препарати в резултат на Зелената сделка не са заложени да действат в периода до 2025 г.

Оттам средното производство на пшеница за 2021-2025 г. се оценява на 6,2 млн.т, на ечемик 556 хил.т., царевица – 3,7 млн.т, на слънчоглед – 1,9 млн.т и на рапица – 420 хил.т.

Това представлява увеличение средно с около 10% в сравнение с 2016-2020 г..

Цени

Цените се очаква да са с 15-20% по-високи между 2021-2025 г. от тези за предходния петгодишен период.

При пшеницата, средната цена се очаква да е 376 лв/т (313 лв/т 2016-2020 г), царевицата – 370 лв/т (303 лв/т 2016-2020 г), слънчогледа – 820 лв/т (687 лв/т предишния период). При ечемика, средните цени се предвиждат на 345 лв/т (285 лв/т – 2016-2020 г), а при рапицата – 840 лв/т.

Leave a Comment