10% плюс или минус при субсидиите за зеленчуци почти не променят факторната производителност

Изследване на САРА за факторната производителност в сектора на зеленчуците, която отчита изменението на физическото производство отнесено към изменението на използваните ресурси (земя, труд, капитал, материали и субсидии) показва свиване за периода 2017-2019 към 2008- 2010 и съответно коефициент от 0,66.

пиперПри сценарий с изключване на субсидиите, получавани в специализираните стопанства, факторната производителност нараства до 0,69, което показва, че субсидиите заемат незначителна част от разполагаемите ресурси.

При проектирани сценарии с 10% увеличение и с 10% намаление на субсидиите, в периода 2023-2025 г., факторната производителност ще спадне до 0,63 и при двата сценария, което означава нисък производствен ефект на зеленчукопроизводството при такива слаби промени в субсидирането.

Сценариите при добавяне влиянието на мерките за ограниченията за използване на торове и препарати за растителна защита към 2023-2025 ще се отразят незначително, като факторната производителност при увеличение на субсидиите в специализираните стопанства с 10% се изчислява на 0,62, а при намаление на субсидиите, на 0,61.

Причината за слабия ефект в средносрочен период е очакванията за по-бавно навлизане на зелените мерки.

Цени в ЕС и Турция – от 2 до 5 пъти разлика

Цените на едро на доматите в ЕС през септември и октомври са с 20-25% над средните за последните 5 години и достигнаха нови рекорди за цени на едро от 1,43 и 1,55 евро/кг. Причините за рязкото повишаване на цените в последните 2-3 месеца са в неблагоприятното време и поскъпването на енергийните разходи.

Неблагоприятните условия ще се отразят на цените в следващите 1-2 месеца, които се очаква да бъдат с около 10% над средномесечните за последните 5 години.

Цените на едро на доматите в Турция са около 0,38 US$/кг.

Цените на сладкия пипер в последните седмици се задържат. Червеният пипер в Испания през октомври се предлага на едро между 0,80 евро/кг, което е почти аналогично за предишния месец. Цените на едро в Турция се повишават през октомври с 27% до 0,47 US$/кг, а на годишна база отбелязаният ръст с 33%.

Цените на едро на краставици в Турция през октомври леко се повишават, като от нива около 0,24US$/кг преди месец, нарастват до 0,26 US$/кг.

На европейския пазар конюнктурата е същата, като цените остават на миналогодишните равнища, в Испания те са около 0,37 евро/кг, а в Полша цените на едро са с около 8% по-високи на годишна база – 1,32 евро/кг. Цените ще продължат да се покачват, както заради сезонния фактор, така и заради растящите производствени разходи.

Leave a Comment