Цената на природния газ за индустрията също ще струва 93,19 лв. мВт/ч

газов когенераторСпоред актуализирано заявление на „Булгаргаз“, внесено в КЕВР, цената на природния газ за индустриалните потребители също ще е 93,19 лева за мегават/час от 1 ноември.

На 1 ноември посочената цена бе утвърдена след преговори между „Булгаргаз“ и „Газпром“, но само за битовите потребители и топлофикациите.

Цената на газа за промишлените предприятия според първоначалното предложение трябваше да е с 27% по-висока.

Бизнес организациите обявиха на пресконференция, че решението е несправедливо спрямо бизнеса и настояха КЕВР да коригира решението си. На това искане КЕВР официално отговори:  „… на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“.

За октомври утвърдената цена на газа бе 94,54 лв./MWh.

 

 

 

Leave a Comment