Ще има схеми за подкрепа на еко-практики при управлението на горите

При изготвяне на Стратегическите планове държавите членки могат да използват средства от ОСП, за да създадат такива схеми, с които ще се  възстановяват разходите и пропуснатите приходи на лесовъдите

гора през есентаПред евродепутати от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент, комисар Януш Войчеховски заяви наскоро, че ОСП  ще продължи да бъде основният източник на финансиране за собствениците и управителите на гори, които работят за постигане на целите за климата и биоразнообразието, съобразно новата Стратегия на ЕС за горите.

Новата Стратегия на ЕС за горите за 2030 г., която Комисията прие на 16 юли, беше обсъдена от министрите на земеделието в ЕС на Съвета в Люксембург на 12 октомври.

Пред евродепутатите Войчеховски обясни, че Стратегията се основава на концепцията за устойчиво управление на горите. Следователно ЕК предлага да се идентифицират допълнителни индикатори и прагове относно условията на горската екосистема, свързани с целите на климата, биоразнообразието и здравето на горите.

Ще се разработват нови схеми за подкрепа на практиките за управление на горите, които подобряват предоставянето на определени екосистемни услуги и имат по-висока амбиция за климата и биоразнообразието.

„В същото време ще осигуряват справедлив доход за собствениците на гори от европейски и национални финансови инструменти, особено в рамките на ОСП“, подчерта Януш Войчеховски.

Той отбеляза, че в Стратегията се подчертава ролята, която въглеродното земеделие може има за възнаграждението на лесовъдите за защитата и допълнителното подобряване на поглъщането на въглерод в горите.

„Много такива схеми вече съществуват в държавите членки и бихме искали да ги видим подобрени“, обясни Януш Войчеховски.

Комисията насърчава държавите членки, докато изготвят своите стратегически планове, да използват средства от ОСП, за да създадат такива схеми, които биха позволили възстановяването на разходите и пропуснатите приходи на лесовъдите.

Януш Войчеховски, призова държавите членки „да насърчават ефективното използване на средства на национално, регионално и местно ниво.” „Устойчивите, многофункционални гори са в основата на новата Стратегия за горите“, каза той. „Трябва да защитим бъдещето на традиционните горски индустрии, както и да се възползваме от новите възможности, предлагани от диверсификацията и биоикономиката“, заяви в заключение той.

Leave a Comment