Земеделското министерство получава с постановление 1,550 млн. лв. за коригиране на Места

река МестаС постановление №388, публикувано в днешния „Държавен вестник“ (бр. 94), Министерството на земеделието, храните и горите получава 1 550 381 лева, за да се разплати за извършени спасителни и неотложни аварийни ремонтновъзстановителни работи на коригирани речни участъци.

Разходите са направени за корекции по река Места.

Четири от корекциите на диги и бряг са в участъци, попадащи в землището на град Хаджидимово и с. Биста, което е в близост. А също и за коригиране на левия бряг на реката в близост до с. Хвостяне, община Гърмен, където са изразходвани най-много средства.

Със сумата се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Хидромелиорации“.

 

Leave a Comment