Цените при растениевъдството се повишават с 23,2% през октомври, при животновъдството – с 1,6%

Слънчоглед през април

Слънчоглед през април

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 19.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството – с 1.6%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството – с 1.4%.

 

Растениевъдство: начело е слънчогледът

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на зърнените култури – с 22.9%, техническите култури (маслодайни, влакнодайни, тютюн, медицински и ароматни) – с 36.1%, фуражните култури – с 8.9%, и пресните плодове – с 2.4%.

Увеличение е отчетено в цените на меката пшеница – с 18.8%, маслодайния слънчоглед – с 41.2%, царевицата за силаж – с 22.4%, доматите – с 4.1%, пипера – със 7.6%, и виненото грозде – с 11.9%.

Понижават се цените на картофите – с 16.0%, и ябълките – с 9.8%.

 

Животновъдство: ръст при овчето и козе мляко

Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 3.3% в резултат на спад на цените на свинете – с 14.4%, козите – с 4.5%, и кокошките-носачки – с 20.8%.

Увеличават се цените на едрия рогат добитък – с 2.2%, и овцете – с 4.0%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък – с 8.3%, и на кокошите яйца за консумация – с 2.6%.

Намаление на цените е регистрирано при биволското мляко – с 2.9%.

Сравнение на цените спрямо средните за 2020 г.

 

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на зърнените култури – с 18.3%, техническите култури – с 28.3%, фуражните култури – с 6.9%, и пресните плодове – с 2.4%.

Увеличение е отчетено в цените на меката пшеница – с 13.9%, царевицата – с 29.3%, маслодайния слънчоглед – с 29.4%, бялото главесто зеле – с 5.3%, и виненото грозде – с 2.3%.

По-ниски са цените на сеното от естествени ливади – с 6.9%, доматите – с 2.3%, морковите – с 1.9%, и картофите – с 14.4%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 5.0%.

Регистриран е спад в цените на свинете – с 18.2%, и козите – с 5.6%.

Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък – с 1.8%, овцете – с 3.6%, и бройлерите – с 1.3%.

Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 6.2%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 3.6%, биволското мляко – с 0.5%, овчето мляко – с 10.1%, козето мляко – с 2.1%, и на кокошите яйца за консумация – с 1.4%.

Leave a Comment