Регламентът за стратегическите планове ще се приеме официално на 21 декември

До 31 декември държавите в ЕС трябва да предадат плановете си, които ще се оценяват половин година

земяНа заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС)∗ бяха разгледани следващите стъпки на напредъка по Пакета за реформа на ОСП.

Председателството информира участниците, че има стабилна английска версия на регламентите и може да се очаква вотът в Европейския парламент да се състои, както е планирано, на 23 ноември.

На 2 декември се очаква пакетът да бъде одобрен от Съвета. Съществува риск от забавяне, но Председателството използва всички възможности за спазване на първоначалния план.

По време на заседанието представител на ЕК изнесе подробна презентация за състоянието на делегираните и прилагащите актове.

Той каза, че първата част от тях трябва да бъде приета в началото на декември, „за да могат държавите членки да представят своите стратегически планове до 1 януари 2022 г.“, а останалите текстове (втора част), в началото на 2022 г.

Невъзражение от страна на ЕП и Съвета, представено в по-ранен от предвидения срок, е „необходимо за влизане в сила на спешните делегирани актове“, добави представителят на Комисията.

Представителят на Европейската комисия поясни, че първото заседание на новата Експертна група за Регламента за стратегическите планове „РСП“ е насрочено за 23 ноември, а държавите членки изглежда ще гласуват спешните прилагащи актове в новосъздадения „Комитет по ОСП“ на 8-13 декември, преди официалното им приемане на 21 декември.

Предоставяйки думата на държавите членки, те повториха, че основното законодателство трябва да бъде финализирано навреме, вторичното законодателство не трябва да надхвърля обхвата, определен в основните актове, а новият модел на прилагане не трябва да създава допълнителна административна тежест.

Следващите няколко седмици ще бъдат натоварено време, тъй като националните столици финализират детайлите на стратегическите си планове.

Шестмесечният процес на оценка на стратегическите планове ще започне в началото на 2022 г., а новите правила на селскостопанската политика ще бъдат въведени в действие от 1 януари 2023 г.

∗ Специалният комитет по селско стопанство (СКСС) се състои от старши служители, отговарящи за селскостопанската политика в постоянните представителства или в министерствата на държавите членки. Европейската комисия също участва във всички заседания на Специалния комитет по селско стопанство. 

 

Leave a Comment