Данни на „Елана Агрокредит“ сочат, че сделките за земеделска земя намаляват

земяПо данни от дейността на листваната на Българска фондова борса компания „Елана Агрокредит“АД сделките със земеделска земя през 2021 г. намаляват. За периода от януари до септември те са с 27% по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. През тази година за 9-те месеца финансирането на покупко-продажбите е било за 4,94 млн. лв., а миналата година – за 6,81 млн., пише „Инвестор БГ“.

„Елана Агрокредит“ АД финансира 80% от стойността на сделките при лихва от 8,5% годишно, платима на 15 септември. Лизингите са 10-годишни. До пълното изплащане на земята от финансираните фермери тя остава собственост на дружеството.

В същото време цените на земеделските земи се увеличават. През септември тази година те са средно 1 281 лв./дка при 925 лв. през 2017 г., сравняват от „Инвестор“. Но дори и това поскъпване не успява да помогне за ръст на финансираните сделки и в последните три години те намаляват.

След активната покупка на земя от реституираните собственици в годините 2005-2008 г. пазарът се доминира през последните години от вторична продажба на земя. Но по-голямата част принадлежи на дългосрочни инвеститори фермери и те не желаят да продават. Също така реституираните собственици намаляват продажбите, защото земята носи добра рента и това не ги мотивира да продадат „бащините ниви“.

Leave a Comment