Зам.-министър Крум Неделков прикани ветеринарномедицинското съсловие да се обедини

Крум Неделков„Важно е ветеринарномедицинското съсловие да предприеме скорошно обединение, което ще окаже влияние на всички нас. Нека работим заедно, независимо от нашата сфера на професионална дейност – практикуващи ветеринарни лекари, държавни служители, преподаватели, научни работници и всички ангажирани в системата, за да гарантираме, че обществото ще бъде предпазено от всички рискове, с които се сблъскваме ежедневно.“

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков при участието си в национална кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред ветеринарната професия и дигитализация“. Събитието се организира под патронажа на Министерство на земеделието, храните и горите, заедно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет-Стара Загора, Български ветеринарен съюз и Съюза на ветеринарните лекари в България.

Крум Неделков заяви, че този форум е добра възможност за отправна точка на обединението на бранша.

„През последните години ветеринарните лекари в България са изправени ежедневно пред редица сериозни предизвикателства, свързани с масово разпространяващи се заразни заболявания по животните и тенденцията за намаляване броя на отглежданите животни и обезлюдяването на селските райони“, посочи доц. Неделков. И подчерта, че въпреки всички трудности, които срещат ежедневно, при изпълнение на професионалния си дълг, ветеринарните лекари не спират да доказват професионализма си и да опазват здравето на животните и хората.

Аграрният заместник-министър акцентира върху темите за дигитализацията на ветеринарния контрол и този на хранителната верига. По думите му, нашата страна приветства хармонизирания подход в процеса на дигитализация – за събиране, анализ и съхраняване на данни. Той допълни още, че подкрепя и бъдещо развитие на системите за подобряване на официалния надзор на хранителната верига, здравеопазването и хуманното отношение към животните и проверката на ветеринарните лекарствени продукти.

 

Leave a Comment