Агрометеорология: Студено, но вегетацията на есенниците и зимните пръскания продължават

Прогноза за периода 19-25 ноември

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

пшеница ЕмонаПрез второто десетдневие на ноември агрометеорологичните условия поддържаха активна вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица. Развитието им протичаше при наличието на добри почвени влагозапаси и температури около климатичните норми.

През следващия седемдневен период прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще надвишават биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при засетите есенни посеви.

През периода в зависимост от сеитбените дати при пшеницата и ечемика ще протичат различни фенологични фази. В част от полските райони на страната при зимните житни култури ще се наблюдава фаза трети лист, а на отделни места и преход към братене. Фаза поникване и начало на листообразуване ще се осъществява при късно засетите до средата на ноември посеви. При малкото засети в агротехнически срок зимни житни култури ще протича братене.

През първата половина на периода условията ще позволяват извършване на сезонните почвообработки, провеждане на зимни растителнозащитни пръскания и фитосанитарни дейности при трайните насаждения, обследване на есенните посеви за степента на нападение от вредители.

През втората половина от периода агрометеорологичните условия ще се определят от променливо време. На места в Северна България и в източните райони се прогнозират валежи, които временно ще ограничават възможностите за провеждане на агротехническите дейности.

Leave a Comment