ЕК създава Закон за здравето на почвите, тъй като 70% от тях са в лошо състояние

почва, земя

Стратегията за почвата ще осигури същото ниво на защита като това, с което се ползват водата и въздухът

Пакет от нови мерки и действия за подобряване на почвата и справяне с обезлесяването и превозите на отпадъци беше приет вчера от Колегията на комисарите. Опазването на земеделските земи е изключително важно, тъй като както казва Марк Твен, тя не е нещо, което може да се произведе.

„Ние зависим от почвата за по-голямата част от храната си и въпреки това 70% от почвата не е в добро състояние. Подобряването на здравето на почвите е просто въпрос на нашето собствено оцеляване“, каза изпълнителният вицепрезидент Франс Тимерманс на пресконференция след срещата на колегията. Той подчерта, че новата стратегия за почвите поставя редица амбициозни и необходими цели за оздравяване на нашите почви, като намаляване на замърсяването на почвата до безвредни нива до 2050 г.

Стратегията за почвата има за цел да осигури същото ниво на защита на почвите като това, което в момента даваме на водата, морската среда и въздуха, подчерта комисарят по околната среда Виргиниюс Синкявичюс.

„Комисията ще започне оценка на въздействието за предложение за Закон за здравето на почвите през 2023 г., за да се справи с трансграничните въздействия от деградацията на почвата“, посочи комисарят.

Синкявичюс каза още, че другите две предложения – Регламент за обезлесяването и Регламент за превоз на отпадъци – са най-амбициозните законодателни опити за справяне с тези проблеми, „предлагани някога в света“.

С предложения регламент за обезлесяването целта на Комисията е да гарантира, че на пазара на ЕС влизат само продукти, чието производство не е довело до обезлесяване и да насърчава устойчивото потребление. „Той е насочен не само към незаконното обезлесяване, но и към цялото обезлесяване, предизвикано от селскостопанската експанзия. Основава се на задължителни правила за надлежна проверка и стриктна проследимост на стоките и продуктите, пуснати на пазара на ЕС“, обясни комисарят.

И накрая, с ревизирания регламент относно превозите на отпадъци, ЕС цели да стимулира кръговата икономика и да гарантира, че отпадъците на ЕС спират да замърсяват трети страни.

 

Leave a Comment